Certifikujeme základní školy

Základní školy, které usilují o zlepšení kvality a otevřenosti vzdělávání získávají od Férové školy odbornou podporu v rámci Certifikačního procesu.

 

  • Společně vyhodnocujeme komplexní situaci školy.

  • Rozpoznáváme její silné i slabé stránky a plánujeme, co je třeba podniknout pro zlepšení a celkový posun školy.

  • Expertní konzultant pomáhá pedagogům nastavit vhodné vzdělávací podmínky konkrétních žáků a realizuje pro vedení, učitele i děti vzdělávací workshopy.