Stáž ve Svitavách: Škola pro děti i učitele

Publikováno 27. 3. 2018 Autor Lea Mentlíková

V rámci Akademie pro ředitele: Škola v kondici nám šlo o znalosti stejně jako o praxi. Právě proto mottem naší akademie je “Ředitelé ředitelům” a lektoři jsou sami ředitelé. Také naše konzultantky se vydávaly do terénu, aby pomohly konkrétním školám konzultovat jejich rozvoj. Třetím bodem praxe pro nás byly stáže. První z nich se udála na Základní škole T.G. Masaryka v malebných Svitavách, kde se o svoji praxi s námi podělil její ředitel, Jiří Sehnal.

základní škola T.G. masaryka Svitavy stáž

Jiří Sehnal je na škole ve funkci 6. rokem a na začátku nás krátce seznámil se svojí historií na škole. Dříve v ní býval učitelem, a když se vypsal konkurz a na obzoru se nenašel nikdo, kdo by do školy byl ochoten investovat nový vítr, tak se Jirka přihlásil sám, protože mu na škole vždy záleželo. Do školy jsme se vydali na doporučení konzultantky Férové školy, Evy Hruštincové, která si pochvalovala jedinečnou atmosféru, propracovaný systém fungování v pedagogickém sboru a především orientaci na každého žáka a to vše ve scénáři běžné základní školy.

 

Jak akcelerovat rozvoj školy

Nejdříve nás Jirka seznámil se svými začátky a hned sdílel první tip, který jej nasměroval k rozvoji školy. Mezi ostatními řediteli se rychle sesíťoval, a to mu otevřelo mnohé obzory. Ti mu doporučili, ať místo času věnovanému Funkčnímu studiu pro ředitele II, si objede zajímavé základy v České republice. A tak začaly inspirační návštěvy škol, které jak sám uvádí, vedly k tomu, že měl možnost vidět spoustu zajímavých věcí v praxi. Tyto inspirace stačilo roztřídit na to, co by bylo zajímavé použít či upravit a použít v jejich škole a na to, co by jistě u nich nefungovalo a je dobré s tím ani nezačínat. Nejvíce si pochvaloval to, že mu stáže umožnily vidět výsledky různých přístupů.

 

SYSTÉM PORAD

Jako jednu z prvníchvěcí Jirka na škole zavedl nové schéma porad. V minulosti byly porady na škole trochu neefektivní a učitelé na ně neradi chodili, a tak vznikl nový víceúrovňový systém porad podle potřeb učitelů.

 

1. PEDAGOGICKÁ RADA - Odehrává se cca 5x ročně. Jedná se o radu pedagogů, kde se řeší všechny důležité záležitosti školy, a to především ty, které jsou spíše procesní a naléhavé.

 

2. PORADA - Se týká také pedagogů na škole. Dopředu každý ví, jaká témata se budou probírat, což umožňuje se připravit na průběh a celý proces urychlit. Tato porada je obousměrná, dochází ke společnému nastínění problémů a společného řešení. Výsledkem porad je návrh postupu, jak se budou jednotlivé záležitosti řešit a kdo má jejich posun na starosti. Taková porada se koná cca 1 x měsíčně, má předem stanovený časový rámec.

 

3. UČITELSKÝ KLUB - Se  odehrává se nepravidelně (většinou 3 - 5 krát ročně) a má 3 pravidla:

 • neřeší se zde urgentní věci, ale koncepční (zpravidla platí, že daný problém se nemusí na učitelském klubu vyřešit hned)

 • téma je dané dopředu, pokud je to možné, jsou prezentovány i materiály k nastudování různých pohledů na věc

 • účast je dobrovolná, ale výstupy jsouzávazné i pro ostatní

Učitelé chodí podle tématu, většinou dorazí zhruba polovina z nich.

 

Posledním poradním orgánem se stal:

4. INSTITUT ŠIRŠÍHO VEDENÍ - Schůzky jsou jednou týdně, zasedá užší vedení školy. Společně si nastiňují oblasti k řešení, jejich hrozby i příležitosti, až se nakonec vybere postup, který se otestuje. Širší vedení však ví, že poslední slovo má pan ředitel, ale zároveň ředitel bere v potaz širšího vedení.

 

5. NÁVYK SETKÁVÁNÍ - Lidé, kteří mají pod sebou další lidi (vedoucí vychovatelka, vedoucí ŠPP) se se svými lidmi pravidelně setkávají. Tito lidé se také pravidelně setkávají s ředitelem v intervalu 1 x týdně. Jde o typ dvoustranné porady, která vede k podpoře člověka, který vede jiné lidi.

 

Žákovské diáře

základní škola svitavy diář pro žákyNa jednom učitelském klubu sbor řešil zapomínání dětí. Jedním z výstupů tohoto setkání byla cílená podpora plánování žáků formou vlastního diáře, který je personalizovaný na školní rok. V tomto žákovském diáři je: organizace školního roku (svátky, prázdniny apod), jednotlivé dny a místo na poznámky. Vizuál na další rok vždy řeší 9. třída, je to nyní již tradicí. K diáři vizuálně ladí i žákovská knížka. Díky tomu se diář dostává na podobnou důležitost jako žákovská knížka.

Na škole se nové postupy nejdříve testují, než se uvedou ve větší míře do praxe, což se stalo i u těchto diářů. Toto pilotní ověření prověření probíhalo cca půl roku a přineslo pozitivní podporu pro zavedení školních diářů. Potvrdilo se, že si děti takto postupně budují návyky. Probíhá to tak, že učitel zahlásí, že se bude psát písemka, vytáhne si svůj vlastní diář a napíše si to do něj, což je impuls i pro děti, aby učinili to samé. Učí se tak přemýšlet nad svým časem. Učitelé například zjistitili, že část dětí si chtěla písemky psát do data, kdy se o ní dozvěděla, a ne do data, kdy nastane den D. Tímto se tedy učí pro svoji budoucnost, je to ten typ činnosti, která sklízí ovoce především až budou starší.

K diářům přibyly i školní učitelské deníky, které také nabraly na popularitě, každý učitel se může rozhodnout mezi více designy, a tak je více jeho a pozná si jej od ostatních. Učitelé i děti si deníky zakládají a je to takové jejich mapování minulosti. Testem tedy prošla, paní učitelka, která je testovala, pozitivními výsledky navnadila ostatní, a tak jsme je pak zavedli postupně plošně.

Ve Svitavách však přiznávají, že s diáři neobjevují Ameriku, ale využívají dobré zkušenosti odjinud. Autorem diáře je totiž Vítek Beran z Kunratic, který jej již několik let na svých školách využíval. S firmou BOBO blok se dohodl na využívání jeho know how, s podmínkou cenové dostupnosti všem školám (cena je pod 50,-)

 

jíří sehnal základní škola stážDalší tipy a inspirace ze Svitav

V této kapitole chci vypsat různé menší tipy pro ředitele, které ale nakonec umí udělat hodně muziky:

 • Ve škole najdete nástěnku plnou fotografií kantorů. Škola se rozrostla z 20 lidí ve sboru na 40, a to už je pro rodiče těžké se orientovat. Jirka s řediteli sdílel tip, že je dobré tyto fotky pořizovat na konci prázdnin, kde jsou všichni odpočatí, protože fotka dělá první dojem.

 • Interaktivní tabule jsou ve třídách fajn, tedy za předpokladu, že je jejich potenciál skutečně využíván, ale co se ve Svitavách hodně osvědčilo je výsuvná tabule. Jsou to dvě velké tabulové desky, které se nad sebe řadí do výšky a je s nimi jednoduchá manipulace. Tudíž učitel může na jednu napsat např. zadání, vysunout ji nahoru a s druhou částí pracovat s dětmi. Je to efektivní využití prostoru.

 • Ve škole je zavedena metoda FIE (feuersteinova metoda instrumentálního obohacování), které je věnovaný volitelný předmět ve škole a má svoji učebnu. Děti tímto rozvíjí kognitivní znalosti a dovednosti, které jsou tolik důležité pro jejich celkový rozvoj.

 • Do školy zavedli “zdravé” svačinky v jídelně. Jednak se mají děti prostor potkat i se svými nevrstevníky, ale především mají zdravou stravu. Protože když od rodičů dostanou 50 Kč, aby si něco koupili, utratí je častokrát v nejbližším obchodě za kolu a brambůrky. I Jirka si udělal ze svačinky rituál, svačí pravidelně ve stejnou dobu, což využívá ke zklidnění a naladění na den.

 • S jídelnou se dá podnikat, může udělat více jídla než pro děti.

 • Jirka se pravidelně potkává s každým učitelem a řeší tyto otázky: Je tu něco, co bych pro tebe mohl udělat? Máš nějaký nápad na zlepšení školy apod.? Mohu tě nějak podpořit v tom, co děláš? Je to jen na 15 min. v intervalu 1 x 2 roky.

 • Na škole je vnitřní úzus, že asistent se s pedagogem potkává den předem odpoledne, po vyučování, aby naplánovali společnou výuku.

 • Ve škole je hodně asistentů, ti se pravidelně scházejí a sdílí praxi. A jsou součástí veškerého dění školy.

 • Když Jiří nabírá nového učitele, dává mu prostor na rozkoukání a po půl roce se spolu domluví. Poptávka od Jiřího zní: Pozvi mě na svoji nejlepší hodinu.

 • Jiří neplánuje rozvoj školy s pedagogy na školní rok, ale na kalendářní, díky tomu funguje v jiném rytmu a je na něj více energie. Do koncepce zahrnuje také zřizovatele.

 • Prvního září po dětech domů Jirka posílá školní noviny pro přehled, co bude v novém roce nového. Osvědčily se.

 

Závěrem

Eva měla pravdu, na škole vládne dobrá atmosféra a na první pohled je patrné, že škola ví, kam jde. Na Jirkovi jde znát, že má velmi respektující přístup a sboru je leaderem - podporovatelem. Jirka drží směr a cestu hledají všichni společně. Stáž je skvělá možnost, jak vlastnímu postupu nastavit zrcadlo, vřele ji každému řediteli doporučuji.

Zpět na přehled článků