V Jihomoravském kraji přibyly tři Férové školy

Publikováno 2. 7. 2015 Autor Marek Zemský

Před koncem školního roku jsme ocenili Certifikátem další tři Férové školy, které mohou být v mnoha ohledech inspirací pro ty, kteří s inkluzí teprve začínají nebo při začleňování dětí s handicapem naráží na úskalí. Jedná se o školy v Doubravníku, Drásově a Deblíně. Škola v Doubravníku je specifická svými otevřenými vztahy a spoluprácí s rodiči, v Deblíně umí výborně pracovat s asistenty pedagoga a v Drásově umí vytvořit rodinnou atmosféru, do níž ochotně začleňují děti s jakýmkoli znevýhodněním.

Před koncem školního roku jsme certifikovali tři nové Férové školy, jedná se o školy v Doubravníku, Drásově a Deblíně. Škola v Doubravníku je specifická svými otevřenými vztahy a spoluprácí s rodiči, funguje také jako komunitní centrum pro obec. Pedagogičtí pracovníci v Doubravníku jsou schopni se velmi dobře vypořádat se společným vzděláváním žáků v heterogenních třídách a zvládat tak složitou organizaci výuky. Drásovská základní škola díky aktivnímu nasazení vedení i pedagogického sboru buduje pozvolna svoji kulturu na hodnotách přijetí a otevřenosti. Škola také spolupracuje s vedením obce, což přispívá k dalšímu rozvoji a podpoře inkluzivního vzdělávání. Základní škola Deblín může sloužit mnohým dalším školám jako příklad dobré praxe při práci s pedagogickým sborem a v osobnostním a profesním rozvoji pedagogických pracovníků. Velmi inspirující je také práce s asistenty pedagoga a jejich zapojení do dění ve škole, včetně nastavených mechanismů spolupráce s vyučujícími. 

výmalba v deblínské základní škole

Zpět na přehled článků