V rámci "Týdne pro inkluzi" oceníme další Férové školy

Publikováno 17. 10. 2018 Autor Helena Pravdová

Projekt Férová škola pomáhá českým základním školám, aby byly přizpůsobené všem potřebám všech dětí. Aby učitelé uměli pracovat s jejich potenciálem a děti chodily do školy rády. Školy, které splňují naše standardy, oceňujeme certifikátem Férová škola s cílem odměnit a zviditelnit dobrou praxi. Slavnostní předání certifikátů oceněných škol v roce 2018 proběhne právě v rámci akce Týden pro inkluzi společně s akcí spolku Úsměvy a divadla Aldente 23.10. od 15 hodin

BRNO O INKLUZI: SETKEJME SE A MLUVME SPOLU - RODIČE, UČITELÉ A DALŠÍ ODBORNÍCI

Program:

V úterý 23. října 2018 od 13 do 17 hodin se v brněnském ArtBaru Druhý Pád (Štefánikova 1, Brno) uskuteční v rámci Týdne pro inkluzi a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála akce Brno o inkluzi.

Jejím cílem je neformální setkání jednotlivých aktérů vzdělávání a sdílení zkušeností se společným vzděláváním. Brno o inkluzi vzniklo ve spolupráci několika organizací, kterých se téma inkluze přímo dotýká. Společně ho pořádají Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, spolek Rodiče za inkluzi, z.s. a Divadlo Aldente, z.s. Liga lidských práv zde také oficiálně vyhlásí školy, které v roce 2018 získaly Certifikát Férová škola.

 

Přijetí všech lidí bez rozdílu ras, národnostních a kulturních odlišností či mentálních nebo motorických schopností je důležitou hodnotou, již je třeba připomínat. Současně je zřejmé, že inkluze není vždy snadná a samozřejmá věc a že je třeba, aby spolu rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rodiče dětí bez hendikepu i odborná veřejnost komunikovali. Brno o inkluzi je příležitostí, kde se mohou tyto skupiny setkat a probrat vše v neformálním a otevřeném prostředí.

Brno o inkluzi nabídne pestrý čtyřhodinový program. Během odpoledne se můžete těšit na seminář spolku Rodiče za inkluzi na téma „Společné vzdělávání očima školského zákona“.

„Tématem semináře budou především změny, které do vzdělávání přinesla tzv. inkluzivní novela školského zákona z roku 2016. Mluvit budeme o skutečnosti, že společné vzdělávání není žádnou novinkou, protože na řadě škol se většina dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami vzdělává již dlouhá léta a nová právní úprava zavedla především jasná pravidla a financování. Zaměříme se také na související práva a povinnosti jednotlivých účastníků vzdělávání tak, aby se v systému mohli všichni lépe orientovat“ říká Lenka Hečková, předsedkyně spolku Rodiče za inkluzi, který usiluje o osvětu tématu společného vzdělávání a pomáhá dětem, rodičům i dalším aktérům vzdělávání tam, kde systém selhává.

„Jsou oblasti, kde lidé s mentálním postižením mohou dosahovat stejných, nebo dokonce lepších výsledků, než lidé tzv. “zdraví”. Divadlo je jednou z nich. Prostřednictvím divadla probíhá komunikace mezi diváky většinové společnosti a herci s jinakostí volněji, než v běžném životě. Divadlo tak může být účinným prostředkem sociální inkluze, o čemž svědčí také zkušenost našeho divadla s představeními pro školy, kdy přijetí herců s Downovým syndromem dětmi pubertálního věku bylo vždy bezproblémové,“ říká Jitka Vrbková, režisérka, která má sama osobní zkušenost s výchovou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Její divadelní soubor Aldente se od roku 2014 úspěšně zaměřuje na divadelní tvorbu s herci s mentálním hendikepem.

„Manažer ArtBaru Druhý Pád překřtil náš projekt na „Brno all inclusive“. Tím přesně definoval koktejl užitečných informací, diskuzních možností, významných ocenění a ojedinělého divadelního zážitku, který u příležitosti Týdne pro inkluzi nabízíme rodičům ze spolku Úsměvy i široké veřejnosti. Pozvání přijali kromě našich rodičů i zástupci z řad pedagogů, lékařů a dalších odborníků,“ uzavírá tematicky s úsměvem Karla Trusková, místopředsedkyně spolku Úsměvy.

https://tydenproinkluzi.cz/event/brno-o-inkluzi/

Kontakt: Jitka Vrbková (tel. 732 638 900, vrbkova.jitka@seznam.cz), Lenka Hečková (tel. 605 904 973, lenka.heckova@rodicezainkluzi.cz), Karla Trusková (tel. 724 244 954, karla@usmevy.cz)

Zpět na přehled článků