Co jsou férové školy

Aby škola mohla získat Certifikát, musí naplňovat Standardy Férové školy, které jsme rozdělili do následujících oblastí školní inkluze:

  • Kultura (školní kultura, politika, postoje);

  • Podmínky (materiální, organizační, personální);

  • Praxe (didaktika, individualizace, hodnocení);

  • Relace (vztahy, komunikace, spolupráce).

Více se o standardech dočtete v Certifikace škol > Standardy férové školy.

Základní škola usilující o udělení Certifikátu Férová škola má na jeho získání nárok pouze v případě, že splňuje standard minimálně I. stupně v každé ze 4 tematických oblastí školní inkluze.