JAK AUTOEVALUOVAT FÉROVÉ ŠKOLKY

Ve Férové škole víme, že školkám chybí individuální podpora v jejich rozvoji. Rozhodli jsme to změnit a v rámci pilotního programu jsme vytvořili autoevaluační nástroj, jehož cílem je zjistit aktuální stav a zároveň pomocí metody grow i stanovit 3 aktuální nejdůležitější cíle rozvoje. Rozvojové oblasti jsou: 

  • podmínky ke vzdělávání
  • praxe ke vzdělávání
  • vztahy ve školce
  • kultura ve školce
     

Podívejte se na video manuál zde

 

Co nástroj umí?

  • nabídnout sadu otázek na rozhovor se zaměstnanci. Výborně se hodí jako podklad k profesnímu rozvoji zaměstnance či k aktualizaci koncepce školky, neboť nově ČŠI vyžaduje participaci zaměstnanců.
  • vyhodnotit klíčová témata, kde se školka nachází
  • zmapovat, kde se školka nachází v konkrétních čtyřech oblastech
  • vyhodnotit konkrétní akční cíl, který můžete dále rozvíjet

 

Autoevaluační nástroj byl pilotován v regionu Tišnov ve spolupráci s MAP II Tišnov.

Aktivně jej používá například Mgr. Barbora Packová, ředitelka Svazkové mateřské školy VENKOV: “Nástroj využíváme především v přípravném týdnu, kdy společně zhodnotíme slabé a silné stránky školy, označíme oblasti, ve kterých se v novém školním roce budeme chtít posunout, v průběhu roku budeme na pedagogických poradách pravidelně zhodnocovat, jak se nám v daných oblastech daří se posouvat, kde máme ještě mezery a případně které překážky nám stály v cestě. Nástroj se skládá ze čtyř oblastí. Podle aktuální potřeby školy využijeme v jednom školním roce jen ty nejpotřebnější, na další oblasti může tedy dojít až v roce následujícím. Pro svou práci jej hodnotím jako velmi přínosný, uchopitelný a využitelný opakovaně.”

Nástroj si můžete zdarma stáhnout zde.

Rádi Vám poskytneme individuální konzultace zdarma: helena.pravdova@ferovaskola.cz

Naše aktivity jsou financovány díky Nadaci OSFNadaci České spořitelna spolupráci s Platformou pro včasnou péči.

Do konce roku Vám zde nasdílíme další užitečné materiály, které pomohou Vaší školce.

Zůstaňte s námi v kontaktu!