helenaMgr. Helena Pravdová

Konzultantka Férové školy a projektová manažerka

helena.pravdova@ferovaskola.cz

Pro Férovu školu jsem začala pracovat na konci roku 2017. Vážím si možnosti pokračovat v myšlence férového prostředí ve škole, kde se všechny děti budou cítit bezpečně a mají možnost zažít úspěch.

Ve Férové škole mám nyní na starosti projekt financovaný z Evropských fondů a od MŠMT " Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu", díky kterému jsem se seznámila s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování a potvrdilo se mi, že CHYBA je pozitivní, bez ní nenastane úspěch. Při práci s dětmi je podstatné zaměřit se především na kvalitu nikoli na kvantitu učení. Děti jsou našimi učiteli.

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém dalším vzdělávání pokračuji i nadále. Navštěvovala jsem přednášky Psychoterapeutické fakulty v Praze a účastnila se mnoha seminářů v rámci tohoto studia. Terapeutické znalosti jsem si ucelila absolvováním tří fázového kurzu "Motivační rozhovory a práce s klientem" pořádaného Vzdělávacím centrem I.E.S. organizací Podané ruce - vřele doporučuji :)

Mám osmiletou dceru, která je mým vzorem žít smysluplný život. Díky Férové škole mohu spolupracovat se školami a pomáhat jim v úspěšném vzdělávání všech dětí

Věřím v poslání učitelské profese a mojí snahou je pomoci školám v pozitivním rozvoji této myšlenky.

 

baraMgr. Barbara Dobešová, Ph.D.

Konzultantka ve školách

barbara.dobesova@ferovaskola.cz

Ve Férové škole jsem od roku 2017, přestože lze říci, že myšlenkou jsme spřízněni daleko déle. Působím zde jako lektor pro zkvalitňování vzdělávání, kde se snažím dávat podporu pedagogům, ale i motivovat rodiče, aby se o školu více zajímali a zapojovali se. Jako pro sociologa, moje velké téma je spolupráce rodiny a školy.

Věřím, že škola je důležitá, zejména jako potenciál růstu, hojnosti a změny pro budoucí generace. Věřím, že učení může být hrou a radostí, pokud překračuje hranice ega a společenské role, pokud se stane svobodným prostorem sdílení a oslavou jedinečnosti každého lidského života. Mým cílem je kvalitní škola, kde všichni zúčastnění si dovolí být otevření sami k sobě navzájem, respektují se a znají svoje kompetence. I díky tomuto jsem se začala zajímat o PORADNÍ KRUHY a aktuálně je na několika školách rozjíždím.

Mojí Almou mater je brněnská FSS, jí jsem vděčná za hodnoty otevřené a respektující společnosti, kterým věřím. Mnoho jsem se naučila od svých dvou synů, zejména trpělivosti, že vše má svůj čas a vývoj. Velkou učitelkou je mi terapeutka Taťjana Horká, která mě nadchla pro skupinovou práci, sdílení a nenásilnou komunikaci. Práce s pedagogy na polské DSW ve Wroclawi mi dává inspiraci a možnost sdílení zkušeností s aktuálními tématy, které se ve škole objevují. V podstatě každé setkání s pedagogy i rodiči vnímám jako obohacující a nesoucí svůj vlastní význam, ten se pak snažím refektovat ve svoji práci.  

​Mgr. Lea Mentlíková

Konzultantka pro rozvoj Férové školy a designerka Akademie pro ředitele

lea.mentlikova@ferovaskola.cz

Ve Férovce jsem od roku 2017 a mám na starosti Akademii pro ředitele - Škola v kondici. Kromě toho se podílím také na přípravě i realizaci workshopů o kvalitní škole pro děti a dospělé.

Věřím v to, že škola je taková, jaký je její ředitel. Bohužel však ředitelé mají mnoho povinností a velmi málo podpory. A to jsem chtěla změnit. Vytvořili jsme proto roční program, který ředitelům pomůže zkvalitnit školu ve všech důležitých oblastech. Zvolili jsme formát ředitelé sobě, s řediteli pracují jiní ředitelé, protože si uvědomujeme, že přímé zkušenosti z terénu jsou nenahraditelné.

Vystudovala jsem specializaci Technologie ve vzdělávání na oboru ISK Masarykovy univerzity. V oblasti vzdělávání jsem dlouhodobě aktivní, pořádám setkání inovátorů ve vzdělávání pod hlavičkou EduFóra a vedu inkubátor pro vzdělávací projekty Education Hackathon.  Od roku 2014 pracuji také jako designér vzdělávání do byznysu ve společnosti Court of Moravia.

 

Mgr. Katarína Krahulová, PhD.

 

krahulova.katarina@email.cz

Pedagog, lektor DVPP, konzultantka ve školách, konzultantka pro ředitele ZŠ

Ve Férovce se od roku 2010 věnuji zejména podpoře pedagogů na jejich cestě učitelstvím a to zejména v oblastech individuálního profesního růstu, prevenci syndromu vyhoření, komunikaci a vztazích ve třídě i sborovně. Podporuji učitele v pozitivním přístupu a motivaci. Také spolupracuji s rodiči a pomáhám jim nalézt řešení v komunikaci se školou, poradit ve volbě školy v jejich regionu či je podpořit v komunitní činnosti týkající se rodiny a školy. V minulosti jsem pořádala několik školení pro pedagogické pracovníky, poskytla poradenství více jak 70 školám, proškolila na téma vztahy ve třídě přes 1000 žáků a poradila v řešení komunikace se školou více jak 10 rodinám.

Mým cílem je podpora učitele v dnešní škole, který nemusí píchat ukazovátkem do tabule, zkoušet a známkovat, ale provází žáka na otevřené cestě vzdělávání a tato práce ho baví. 

 Profesně jsem vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, nejprve magisterský obor s profilací sociálně-zdravotních oborů (pedagogika, psychologie, sociální vědy a zdravotní nauky) a následně doktorát se zaměřením na psychologii osobnosti a syndrom vyhoření. Následovaly různá školení v oblasti pedagogiky, psychologie, komunikace, vztahů a také v oblasti  zdravé výživy, fyzioterapii. V poslední době jsou mým velkým tématem Poradní kruhy, které mají neuvěřitelný vliv na klima ve třídě. Velmi ráda školím a píši články do odborných i mainstreamových médií.

 

eva hruštincováMgr. Eva Hruštincová

​Konzultantka ve školách

evahrustincova@seznam.cz

Vystudovala gymnázium, střední pedagogickou školu a Univerzitu v Hradci Králové, obor speciální pedagogika. Mnoho let působila ve speciálním školství a v Praze a okolí  jako učitelka na 1. stupni. Aktuálně vede školu domácího vzdělávání, kde pomáhá dětem znovu nastartovat jejich potenciál. Věnuje se nápravě řeči, přípravě dětí k zápisu do 1.třídy, nápravě SPU a je průvodce vzděláváním domácích školáků a několik let spolupracuje s Férovou školou jako konzultantka, která školám pomáhá projít certifikací. 

 

Monika TannenbergerováMgr. Monika Tannenbergerová, PhD., Dis.

monika.tannenbergerova@llp.cz

Metodická podpora

V současnosti na rodičovské dovolené

Své studium jsem zakončila doktorátem z Pedagogiky na MU v Brně. Mám zkušenosti s učením „malých i velkých“. V současné době se však věnuji zejména vzdělávání budoucích pedagogů na VŠ. Spolupracovala jsem na projektech podpory vrstevnických vztahů a prevence patologických jevů ve školství (CHIPS a ŘVV). Moje životní téma je spravedlnost a proto se snaží najít cesty, jak ji lze uplatňovat v běžném životě. V projektu se zabývám teoriemi inkluze, jejím „měřením“, zahraničními inspiracemi a podporou základních škol v jejich inkluzivním směřování.

 

Mgr. Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská

veronika.lapsanska@llp.cz

V současnosti na rodičovské dovolené

V rámci Férové školy se pohybuji od roku 2013, nejprve jako dobrovolnice, od roku 2015 na pozici projektové manažerky. Pro Férovou školu se snažím shánět peníze, propojovat jednotlivé aktivity a podílet se na tvorbě jednotlivých úkolů.

Ve škole/školství se pohybuji velkou část svého života a věřím tomu, že ze školy by děti měly odcházet šťastné a s vědomím toho, co všechno umí. Věřím, že aktivity Férové školy mohou školám pomoci dosáhnout radosti dětí i dospělých (učitelů i rodičů).

Vystudovala jsem Evropská studia, právo a mezinárodní obchod a finance na Masarykově univerzitě. Aktuálně navazuji doktorandským studiem na Pedagogické fakultě MU.

 

______________________________________________________________________________________

Velké díky patří všem našim bývalým kolegům, kteří se podíleli na posouvání Férové školy dopředu:

 • Jiří Kopal - zakladetel Férové školy
 • Marek Zemský - bývalý projektový manažer
 • Jana Gajdošová - konzultantka inkluze
 • Olga Kusá - konzultantka, speciální pedagožka, kusaglo@gmail.com
 • Iva Pikalová - právnička
 • Šárka Dušková - právnička, expertka na školské právo
 • Alžběta Divišová - mediátorka, konzultantka
 • Gabriela Ševčíková - konzultantka na školách v projektu pro Moravsý Krumlov
 • Michal Čermák
 • Lucie Obrovská
 • Iveta Němečková
 • Pavla Polechová