Mgr. Helena Pravdová

Konzultantka Férové školy a projektová manažerka

helena.pravdova@ferovaskola.cz

Pro Férovu školu jsem začala pracovat na konci roku 2017. Vážím si možnosti pokračovat v myšlence férového prostředí ve škole, kde se všechny děti budou cítit bezpečně a mají možnost zažít úspěch.  Mým cílem jako pedagoga i rodiče je, vycházet ve své práci vždy z potřeb dětí a být nápomocna v realizaci jejich jedinečného potenciálu

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Terapeutické znalosti jsem si rozšířila absolvováním výcviku Motivační rozhovory a práce s klientem. Mám za sebou dvouletý lektorký výcvik zameřený na problémové - náročné chování dětí ve škole od České odborné společnosti pro inluzivní vzdělávání. Navazující výcvik na podporu dětí s vývojovým traumatem vedeného norskými lektrokami  z dětského psychiatrického centra Østbytunet využívám ve své lektorské praxi. Jsem velkým fanouškem metody FIE (Feuersteinova metoda zprostředkovaného učení) a spolupracuji se školami, které metodu zavádějí do svého života.

Díky spolupráci s organizacemi jako např. SOFA/ČOSIV, EDUZMĚNA, Centrum inkluze, Platforma pro včasnou péči, Místní akční plány ve vzdělávání a dalšími, může Férová škola pomáhat v úspěšném vzdělávání všech dětí. Věřím v poslání učitelské profese a mojí snahou je pomoci školám v pozitivním rozvoji všech dětí i učitelů.

Momentálně se nejvíce věnuji spolupráci s mateřskými školami v projektu Férová školka.

Členové spolku

​Mgr. Lea Zemská (Mentlíková)

Designerka Akademie pro ředitele a visual designer

Ve Férovce jsem od roku 2017. V průběhu času jsem pracovala na různých tématech. Největším z nich byla určitě Akademie pro ředitele - Škola v kondici. Věřím v to, že škola je taková, jaký je její ředitel. Bohužel však ředitelé mají mnoho povinností a velmi málo podpory. A to jsem chtěla změnit. Vytvořili jsme proto roční program, který ředitelům pomůže zkvalitnit školu ve všech důležitých oblastech. Zvolili jsme formát ředitelé sobě, s řediteli pracují jiní ředitelé, protože si uvědomujeme, že přímé zkušenosti z terénu jsou nenahraditelné. Aktuálně program hledá finančního spolupodporovatele, abychom mohli rozjet další ročník.

Můj zatím poslední projekt pod hlavičkou Férové školy jsou Karty potřeb dětí pro učitele a tvorba plakátu, který pomáhá učiteli sbírat tipy, třídit myšlenky a ověřovat je v praxi.

Vystudovala jsem specializaci Technologie ve vzdělávání v oboru KISK Masarykovy univerzity. V oblasti vzdělávání jsem byla dlouhodobě aktivní, od roku 2014 jsem pracovala jako designér vzdělávání v byznysu v rámci společnosti Court of Moravia. Nyní se plně věnuji grafickému designu se zaměřením na vzdělávání.

 

Mgr. Katarína Krahulová, PhD.

 

krahulova.katarina@email.cz

Pedagog, lektor DVPP, konzultantka ve školách, konzultantka pro ředitele ZŠ

Ve Férovce se od roku 2010 věnuji zejména podpoře pedagogů na jejich cestě učitelstvím a to zejména v oblastech individuálního profesního růstu, prevenci syndromu vyhoření, komunikaci a vztazích ve třídě i sborovně. Podporuji učitele v pozitivním přístupu a motivaci. Také spolupracuji s rodiči a pomáhám jim nalézt řešení v komunikaci se školou, poradit ve volbě školy v jejich regionu či je podpořit v komunitní činnosti týkající se rodiny a školy. V minulosti jsem pořádala několik školení pro pedagogické pracovníky, poskytla poradenství více jak 70 školám, proškolila na téma vztahy ve třídě přes 1000 žáků a poradila v řešení komunikace se školou více jak 10 rodinám.

Mým cílem je podpora učitele v dnešní škole, který nemusí píchat ukazovátkem do tabule, zkoušet a známkovat, ale provází žáka na otevřené cestě vzdělávání a tato práce ho baví. 

 Profesně jsem vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, nejprve magisterský obor s profilací sociálně-zdravotních oborů (pedagogika, psychologie, sociální vědy a zdravotní nauky) a následně doktorát se zaměřením na psychologii osobnosti a syndrom vyhoření. Následovaly různá školení v oblasti pedagogiky, psychologie, komunikace, vztahů a také v oblasti  zdravé výživy, fyzioterapii. V poslední době jsou mým velkým tématem Poradní kruhy, které mají neuvěřitelný vliv na klima ve třídě. Velmi ráda školím a píši články do odborných i mainstreamových médií.

Externí spolupracovníci:

eva hruštincováMgr. Eva Hruštincová

​Konzultantka ve školách

evahrustincova@seznam.cz

Vystudovala gymnázium, střední pedagogickou školu a Univerzitu v Hradci Králové, obor speciální pedagogika. Mnoho let působila ve speciálním školství a v Praze a okolí  jako učitelka na 1. stupni. Aktuálně vede školu domácího vzdělávání, kde pomáhá dětem znovu nastartovat jejich potenciál. Věnuje se nápravě řeči, přípravě dětí k zápisu do 1.třídy, nápravě SPU a je průvodce vzděláváním domácích školáků a několik let spolupracuje s Férovou školou jako konzultantka, která školám pomáhá projít certifikací. 

 

Monika TannenbergerováMgr. Monika Zemská (Tannenbergerová), PhD., Dis.

Metodická podpora

Své studium jsem zakončila doktorátem z Pedagogiky na MU v Brně. Mám zkušenosti s učením „malých i velkých“. V současné době se však věnuji zejména vzdělávání budoucích pedagogů na VŠ. Spolupracovala jsem na projektech podpory vrstevnických vztahů a prevence patologických jevů ve školství (CHIPS a ŘVV). Moje životní téma je spravedlnost a proto se snaží najít cesty, jak ji lze uplatňovat v běžném životě. V projektu se zabývám teoriemi inkluze, jejím „měřením“, zahraničními inspiracemi a podporou základních škol v jejich inkluzivním směřování.

 

Mgr. Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská

Metodická podpora

V rámci Férové školy se pohybuji od roku 2013, nejprve jako dobrovolnice, od roku 2015 na pozici projektové manažerky. Pro Férovou školu se snažím shánět peníze, propojovat jednotlivé aktivity a podílet se na tvorbě jednotlivých úkolů.

Ve škole/školství se pohybuji velkou část svého života a věřím tomu, že ze školy by děti měly odcházet šťastné a s vědomím toho, co všechno umí. Věřím, že aktivity Férové školy mohou školám pomoci dosáhnout radosti dětí i dospělých (učitelů i rodičů).

Vystudovala jsem Evropská studia, právo a mezinárodní obchod a finance na Masarykově univerzitě. Aktuálně navazuji doktorandským studiem na Pedagogické fakultě MU.

 

______________________________________________________________________________________

Velké díky patří všem našim bývalým kolegům, kteří se podíleli na posouvání Férové školy dopředu:

 • Jiří Kopal - zakladetel Férové školy
 • Marek Zemský - bývalý projektový manažer
 • Barbara Dobešová - zakladatelka spolku Fair for Family, z.s.
 • Jana Gajdošová - konzultantka inkluze
 • Olga Kusá - konzultantka, speciální pedagožka, kusaglo@gmail.com
 • Iva Pikalová - právnička
 • Šárka Dušková - právnička, expertka na školské právo
 • Alžběta Divišová - mediátorka, konzultantka
 • Gabriela Ševčíková - konzultantka na školách v projektu pro Moravsý Krumlov
 • Michal Čermák
 • Lucie Obrovská
 • Iveta Němečková
 • Pavla Polechová
all of the in length evolution often is the components involved with who sells the best go to this website. rolex swiss www.bestreplicawatchesreview.com has long been passionate about watchmaking talent. rolex swiss browse around this site tightly keep to these beautiful coupled with geeky ideals each follow. chinese rolex clone usa instructing online watchmaking trained professionals. swiss sffactoryrolex.com carryout a fairly leading-edge high-level tricky abilities monitor. the best www.celinereplica.ru in the world brightness and also building belonging to the relationships from unique, accentuating typically the exercise belonging to the three-dimensional building.
sell alexander mcqueen 6759 fashionable sports shoes at competitive prices online.swiss tw rolex oyster perpetual 41mm m124300 0005 unisex oyster bracelet silver tone learned your classy neoclassical fashion, and also in the modern-day aspects.