Veronika Lapšanská

veronika.lapsanska@llp.cz

Absolvovala studium Evropských studií na Masarykově univerzitě, kde dále pokračuje v doktorském studiu. K Férové škole se dostala oklikou přes svůj zájem o sociální politiku, spravedlnost a rovnost. Kromě tohoto je její silnou motivací pro další práci i doučování dětí v Muzeu romské kultury. V projektu Férová škola se stará o chod Férové školy a jejích projektů.

Monika TannenbergerováMonika Tannenbergerová

monika.tannenbergerova@llp.cz

V současnosti na mateřské/rodičovské dovolené

Své studium zakončila doktorátem z Pedagogiky na MU v Brně. Má zkušenosti s učením „malých i velkých“. V současné době se však věnuje zejména vzdělávání budoucích pedagogů na VŠ. Spolupracovala na projektech podpory vrstevnických vztahů a prevence patologických jevů ve školství (CHIPS a ŘVV). Její životní téma je spravedlnost a proto se snaží najít cesty, jak ji lze uplatňovat v běžném životě. V projektu se zabývá teoriemi inkluze, jejím „měřením“, zahraničními inspiracemi a podporou základních škol v jejich inkluzivním směřování.

Marek ZemskýMarek Zemský

marek.zemsky@llp.cz

Absolvoval studium sociologie a sociální antropologie na MU v Brně. Působil jako kulturní antropolog v Centru podpory inkluzivního vzdělávání v Olomouci. Do Ligy nastoupil v roce 2012 s cílem posilovat soudržnost společnosti a to na základě společného vzdělávání všech dětí v běžných základních školách. V projektu má na starosti koordinaci certifikačního procesu a spolupráci se školami.

olga kusáOlga Kusá

olga.kusa@llp.cz

Vystudovala učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Začínala jako učitelka v Dětském diagnostickém ústavu. Má zkušenosti jako asistentka pedagoga, speciální pedagog i poradenský pracovník. V posledních letech školí a podporuje vyučující v rozvoji inkluzivního vzdělávání. 

"Přeji si a pracuji na tom, aby pedagogičtí pracovníci měli dostatek podpory k tomu, aby mohli vzdělávat všechny děti společně, zároveň kvalitně a s pocitem úspěchu a naplnění. Vím, že jedině spokojený a vzdělaný vyučující dokáže přijímat odlišnosti a vidět v nich výzvu, nikoli překážku. Proto je pro mě důležité podporovat školy, které se touto cestou vydaly, náležitě je ocenit a zviditelnit."

Ve Férové škole má na starosti komunikaci s řediteli a týmy pedagogů, které provází procesem certifikace. Školám poskytuje konzultace a metodické poradenství.

 

Katarína Krahulová

katarina.krahulova@llp.cz

Pedagog a garant DVPP

Ve férovce se věnuji zejména podpoře pedagogů na jejich cestě učitelstvím a to zejména v oblastech individuálního profesního růstu, prevenci syndromu vyhoření, komunikaci a vztazích ve třídě i sborovně. Podporuji učitele v pozitivním přístupu a motivaci. Také spolupracuji s rodiči a pomáhám jim nalézt řešení v komunikaci se školou, poradit ve volbě školy v jejich regionu či je podpořit v komunitní činnosti týkající se rodiny a školy. V minulosti jsem pořádala několik školení pro pedagogické pracovníky, poskytla poradenství asi 70 školám, proškolila na téma vztahy ve třídě asi 800 žáků a poradila v řešení komunikace se školou 7 rodinám.

Mým cílem je podpora učitele v dnešní škole, který nemusí píchat ukazovátkem do tabule, zkoušet a známkovat, ale provází žáka na otevřené cestě vzdělávání a tato práce ho baví. 

 Školím a školila jsem pro vzdělávací sociální podnik LLP Vision, s.r.o., pro organizace jako například Jedličkův ústav či Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. Dále jsem učila předmět psychologie a sociální politika na Vyšší odborné škole. V minulosti jsem pracovala v několika neziskových organizacích na pozici školitele, pedagoga, lídra, pedagogického či HR konzultanta. Podařilo se mi proškolit na téma tolerance v rámci programu Ty a já asi 800 žáků a 70 učitelů na základních školách v celé ČR. Dále jsem v rámci občanského vzdělávání proškolila na téma Filozofie stáří asi 100 seniorů. Ze všech realizovaných seminářů jsem měla radost zejména z diskuzí a přínosné zpětné vazby.  Profesně jsem vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, nejprve magisterský obor s profilací sociálně-zdravotních oborů (pedagogika, psychologie, sociální vědy a zdravotní nauky) a následně doktorát se zaměřením na psychologii osobnosti a syndrom vyhoření. Následovaly různá školení v oblasti pedagogiky, psychologie, komunikace, vztahů a také v oblasti tradiční čínské medicíny, zdravé výživy a fyzioterapii. Velmi ráda školím a píši články do odborných i mainstreamových médií.

Barbara Dobešová

Konzultantka na školách

barbara.dobesova@llp.cz

Ve Férové škole jsem od roku 2017, přestože lze říci, že myšlenkou jsme spřízněni daleko déle. Působím zde jako lektor pro zkvalitňování vzdělávání, kde se snažím dávat podporu pedagogům, ale i motivovat rodiče, aby se o školu více zajímali a zapojovali se. Jako pro sociologa, moje velké téma je spolupráce rodiny a školy.

Věřím, že škola je důležitá, zejména jako potenciál růstu, hojnosti a změny pro budoucí generace. Věřím, že učení může být hrou a radostí, pokud překračuje hranice ega a společenské role, pokud se stane svobodným prostorem sdílení a oslavou jedinečnosti každého lidského života. Mým cílem je kvalitní škola, kde všichni zúčastnění si dovolí být otevření sami k sobě navzájem, respektují se a znají svoje kompetence.

Mojí Almou mater je brněnská FSS, jí jsem vděčná za hodnoty otevřené a respektující společnosti, kterým věřím. Mnoho jsem se naučila od svých dvou synů, zejména trpělivosti, že vše má svůj čas a vývoj. Velkou učitelkou je mi terapeutka Taťjana Horká, která mě nadchla pro skupinovou práci, sdílení a nenásilnou komunikaci. Práce s pedagogy na polské DSW ve Wroclawi mi dává inspiraci a možnost sdílení zkušeností s aktuálními tématy, které se ve škole objevují. V podstatě každé setkání s pedagogy i rodiči vnímám jako obohacující a nesoucí svůj vlastní význam, ten se pak snažím refektovat ve svoji práci.  

​Lea Mentlíková

Koordinátorka a designerka Akademie pro ředitele

lea.mentlikova@llp.cz

Ve Férovce jsem od roku 2017 a mám na starosti Akademii pro ředitele - Škola v kondici. Kromě toho se podílím také na přípravě i realizaci workshopů o kvalitní škole pro děti a dospělé.

Věřím v to, že škola je taková, jaký je její ředitel. Bohužel však ředitelé mají mnoho povinností a velmi málo podpory. A to jsem chtěla změnit. Vytvořili jsme proto roční program, který ředitelům pomůže zkvalitnit školu ve všech důležitých oblastech. Zvolili jsme formát ředitelé sobě, s řediteli pracují jiní ředitelé, protože si uvědomujeme, že přímé zkušenosti z terénu jsou nenahraditelné.

Vystudovala jsem specializaci Technologie ve vzdělávání na oboru ISK Masarykovy univerzity. V oblasti vzdělávání jsem dlouhodobě aktivní, pořádám setkání inovátorů ve vzdělávání pod hlavičkou EduFóra a vedu inkubátor pro vzdělávací projekty Education Hackathon.  Od roku 2014 pracuji také jako designér vzdělávání do byznysu ve společnosti Court of Moravia.

eva hruštincováEva Hruštincová

Vystudovala gymnázium, střední pedagogickou školu a Univerzitu v Hradci Králové, obor speciální pedagogika. Mnoho let působila ve speciálním školství a v Praze a okolí  jako učitelka na 1. stupni. Aktuálně vede školu domácího vzdělávání, kde pomáhá dětem znovu nastartovat jejich potenciál. Věnuje se nápravě řeči, přípravě dětí k zápisu do 1.třídy, nápravě SPU a je průvodce vzděláváním domácích školáků a několik let spolupracuje s Férovou školou jako konzultantka, která školám pomáhá projít certifikací. 

Gabriela Ševčíková

​Konzultantka na školách

gabriela.sevcikova@llp.cz

 

Jana Gajdošová

​Konzultantka na školách

jana.gajdosova@llp.cz