logo akademie pro ředitele škola v kondici férová školaAKADEMIE PRO ŘEDITELE

ŠKOLA V KONDICI

Rozvojový program pro ředitele základních škol, kterým záleží na úrovni kvality jejich školy.

VÍCE O PROGRAMU SE MŮŽETE DOZVĚDĚT NA STRÁNCE: http://www.ferovaskola.cz/akademie-pro-reditele

Naše materiály jsou pro všechny

Naším cílem není pomoci jen 12 účastníkům programu, ale i vám všem ostatním. Proto jsou veškeré materiály zdarma přístupné. Pokud je budete chtít použít pro jinou než osobní potřebu, budeme rádi, když nám napíšete na ferovaskola@llp.cz

Po ukončení akademie vzniknou ještě případové studie, které budou monitorovat rozvoj školy a vám tak nabízet praktický návod, jak rozvinout tu svou. Případové studie zveřejníme v dubnu 2018.

Ing. Vlastimil Jaroš: LEADERSHIP

Trenér, kouč a mentor. Dvacet let pracuje na rozvoji lídrů v ziskovém i neziskovém sektoru. Je členem rady EMCC (European Mentoring and Coaching Council) v ČR. Vlastimil má na starosti leadership linku a bude na každém setkání, a povede vždy první 3 hodinový blok.

SETKÁNÍ Č. 1: LEADERSHIP: QUO VADIS? (stáhnout)

 • výchozí rámec
 • leaderovská pyramida
 • leader vs. manager
 • osobní dimenze leadershipu
   

SEKTÁNÍ Č.2: LEADERSHIP: ROZHODOVÁNÍ LEADERA (stáhnout)

 • plnění strategie
 • rozhodování leadersa
 • síla leadera
 • selhání leadera
 • matice osobního potenciálu
   
 • Matice osobního potenciálu podle Ofmana: Tzv. "core quadrant", jehož autorem je Daniel Ofman, pomáhá lidem pojmenovat a vidět své hlavní jedinečné kvality a nástrahy, výzvy a chování, které v nás vyvolávají alergie/odpor. Matici jsme pro vás přeložili do češtiny (stáhnout), článek vysvětlující koncept najdete na našem blogu (Jak na matici osobního potenciálu pro ředitele - leadery), anglické vysvětlující video s anglickými titulkami (Youtube).
   

SETKÁNÍ Č.3: LEADERSHIP: VIZE (stáhnout)

 • hodnotící rozhovory
 • reakce kolektivu na přehřátí
 • neochota jako symptom týmu
 • předstírané diskuze
 • osobní milníky a rozhodování
 • bod excelence
 • osobní vize

 

SETKÁNÍ Č.4: LEADERSHIP: ZMĚNA (stáhnout hrubý zápis)

 • změna a leader
 • osobnost leadera

 

SETKÁNÍ Č.5: LEADERSHIP: PRÁCE S TÝMEM (stáhnout zápis)

 • budování týmu
 • formování týmu
 • vedení porad

 

SETKÁNÍ Č.6: LEADERSHIP: FACILITACE (stáhnout zápis)

 • intuice
 • moc
 • tabu
 • facilitace a přijetí námitek

___________________________________________________________________

Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.: AUTENTICKÝ POHLED ŘEDITELE: Proměna naší školy a leadership

Břetislav Svozil je ředitelem laboratorní školy Labyrinth v Brně, jejíž cílem je respektovat individuální potřeby každého dítěte a rozvíjet jeho potenciál na maximum. Její vizí je přinášet a sdílet inovace ve vzdělávání. Břeťa je velmi aktivním člověkem v oblasti vzdělávání, dělá jeden z největších vzdělávacích festivalů v ČR a předává své know how, ať už ze založení nového konceptu školy nebo z dob, kdy byl ředitelem základní školy v Deblíně, kde zavedl koncept místně zakotveného učení.

 • PREZENTACE (stáhnout /100MB/)
 • Zápis ze setkání (stáhnout) - podklad pro Postup průchodu změnou pro ředitele zš (kanvas ke stažení)
 • Příručka pro ředitele, autoři: Břetislav Svozil a Vladimír Foist: Strategický management inkluzivní školy (stáhnout) - obsah:
   
  • I. VÝCHODISKA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (VLADIMÍR FOIST) 
   1. CO JE TO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ? 
   2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
   3. JAK POZNÁME INKLUZIVNÍ ŠKOLU? 
   4. DŮVODY PRO PŘIJETÍ SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
   5. INKLUZE JAKO PROCES 
   6. AKTÉŘI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
    
  • II. STRATEGICKÝ MANAGEMENT – PROMĚNY (BŘETISLAV SVOZIL)
   1. VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOL 
   2. VNÍMÁNÍ ŠKOLY JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE 
   3. STRATEGIE ŘÍZENÍ ZMĚNY
   4. SPOLEČNÁ VIZE 
    
  • III. CESTA K INKLUZI ZŠ POBĚŽOVICE (VLADIMÍR FOIST) 
   1. CÍLE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PROČ CHCEME PRÁVĚ SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
   2. INKLUZE JAKO PROCES 
   3. HLAVNÍ PILÍŘE NAŠÍ PRÁCE 
   4. NĚKTERÁ DOPORUČENÍ Z POHLEDU MANAGEMENTU ŠKOLY
   5. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY INDIVIDUÁLNÍ PODPORY

___________________________________________________________________

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ ŠKOLA?

Aktuálně pracuje v kanceláři ústředního školního inspektora jako odborný pracovník pro koncepci a inovace. Dizertační práci obhájila na Pedagogické fakultě Karlovy univerity v Praze. Má zkušenosti z přímé pedagogické praxe, ale také z koncepční praxe, kdy pracovala pro MŠMT. Byla na pozici gestora, v rámci níž se věnovala koncepci podpory škol z evropských fondů, podílela se na přípravě a vyjednávání OP VVV.

DOPLŇUJÍCÍ ODKAZY:

průvodce kvalitní školou knihaDOPORUČENÁ ČETBA:

___________________________________________________________________

Mgr. Jiří Kopal: JAK NA VIZI ŠKOLY

Konzultant firem, neziskovek i vzdělávacích institucí zaměřený na vizi, strategii, hodnoty, motivaci lidí a značku. Inicioval vznik Ligy lidských práv (2002) i programu Férová škola (2006). Na výzkumném pobytu v roce 2007 v USA se zabýval desegregací škol.

 • Hrubý zápis ze setkání (stáhnout) - bude ještě upraven
 • Návod pro školu - JAK STANOVIT PRIORITY? (stáhnout)
 • NÁVOD: Postup tvorbou vize (stáhnout)
 • NÁVOD: Realizace strategie (stáhnout)

_____________________________________________________________________

Mgr. Karla Černá: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ VÝUKA? 1,2

______________________________________________________________________

Mgr. Jitka Hřebecká: NÁSTROJE SMYSLUPLNÉHO HODNOCENÍ VE ŠKOLE