logo akademie pro ředitele škola v kondici férová školaAKADEMIE PRO ŘEDITELE

ŠKOLA V KONDICI

Rozvojový program pro ředitele základních škol, kterým záleží na úrovni kvality jejich školy.

VÍCE O PROGRAMU SE MŮŽETE DOZVĚDĚT NA STRÁNCE: http://www.ferovaskola.cz/akademie-pro-reditele

POKUD VÁS ZAJÍMÁ DALŠÍ BĚH, PROSÍ VYPLŇTE TENTO DOTAZNÍK: https://goo.gl/forms/OoYk8e6fz6RN1UJc2

 

Naše materiály jsou pro všechny

Naším cílem není pomoci jen 12 účastníkům programu, ale i vám všem ostatním. Proto jsou veškeré materiály zdarma přístupné. Pokud je budete chtít použít pro jinou než osobní potřebu, budeme rádi, když nám napíšete na ferovaskola@llp.cz

Po ukončení akademie vzniknou ještě případové studie, které budou monitorovat rozvoj školy a vám tak nabízet praktický návod, jak rozvinout tu svou. Případové studie zveřejníme v dubnu 2018.

Ing. Vlastimil Jaroš: LEADERSHIP

Trenér, kouč a mentor. Dvacet let pracuje na rozvoji lídrů v ziskovém i neziskovém sektoru. Je členem rady EMCC (European Mentoring and Coaching Council) v ČR. Vlastimil má na starosti leadership linku a bude na každém setkání, a povede vždy první 3 hodinový blok.

SETKÁNÍ Č. 1: LEADERSHIP: QUO VADIS? (stáhnout)

 • výchozí rámec
 • leaderovská pyramida
 • leader vs. manager
 • osobní dimenze leadershipu
   

SEKTÁNÍ Č.2: LEADERSHIP: ROZHODOVÁNÍ LEADERA (stáhnout)

 • plnění strategie
 • rozhodování leadersa
 • síla leadera
 • selhání leadera
 • matice osobního potenciálu
   
 • Matice osobního potenciálu podle Ofmana: Tzv. "core quadrant", jehož autorem je Daniel Ofman, pomáhá lidem pojmenovat a vidět své hlavní jedinečné kvality a nástrahy, výzvy a chování, které v nás vyvolávají alergie/odpor. Matici jsme pro vás přeložili do češtiny (stáhnout), článek vysvětlující koncept najdete na našem blogu (Jak na matici osobního potenciálu pro ředitele - leadery), anglické vysvětlující video s anglickými titulkami (Youtube).
   

SETKÁNÍ Č.3: LEADERSHIP: VIZE (stáhnout)

 • hodnotící rozhovory
 • reakce kolektivu na přehřátí
 • neochota jako symptom týmu
 • předstírané diskuze
 • osobní milníky a rozhodování
 • bod excelence
 • osobní vize

 

SETKÁNÍ Č.4: LEADERSHIP: ZMĚNA (stáhnout hrubý zápis)

 • změna a leader
 • osobnost leadera

 

SETKÁNÍ Č.5: LEADERSHIP: PRÁCE S TÝMEM (stáhnout zápis)

 • budování týmu
 • formování týmu
 • vedení porad

 

SETKÁNÍ Č.6: LEADERSHIP: FACILITACE (stáhnout zápis)

 • intuice
 • moc
 • tabu
 • facilitace a přijetí námitek

 

SETKÁNÍ Č.7: LEADERSHIP: KONFLIKT (stáhnout zápis)

 • co je to konflikt
 • jak řešit konflikty

 

SETKÁNÍ Č.8: LEADERSHIP: SYSTÉM (stáhnout zápis)

 • Jak vznikne systém?
 • 3 iluze systému ke zvědomění
 • 3 systemické chyby
 • Pravidla chování systému

___________________________________________________________________

Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.: AUTENTICKÝ POHLED ŘEDITELE: Proměna naší školy a leadership

Břetislav Svozil je ředitelem laboratorní školy Labyrinth v Brně, jejíž cílem je respektovat individuální potřeby každého dítěte a rozvíjet jeho potenciál na maximum. Její vizí je přinášet a sdílet inovace ve vzdělávání. Břeťa je velmi aktivním člověkem v oblasti vzdělávání, dělá jeden z největších vzdělávacích festivalů v ČR a předává své know how, ať už ze založení nového konceptu školy nebo z dob, kdy byl ředitelem základní školy v Deblíně, kde zavedl koncept místně zakotveného učení.

 • PREZENTACE (stáhnout /100MB/)
 • Zápis ze setkání (stáhnout) - podklad pro Postup průchodu změnou pro ředitele zš (kanvas ke stažení)
 • Příručka pro ředitele, autoři: Břetislav Svozil a Vladimír Foist: Strategický management inkluzivní školy (stáhnout) - obsah:
   
  • I. VÝCHODISKA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (VLADIMÍR FOIST) 
   1. CO JE TO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ? 
   2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
   3. JAK POZNÁME INKLUZIVNÍ ŠKOLU? 
   4. DŮVODY PRO PŘIJETÍ SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
   5. INKLUZE JAKO PROCES 
   6. AKTÉŘI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
    
  • II. STRATEGICKÝ MANAGEMENT – PROMĚNY (BŘETISLAV SVOZIL)
   1. VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOL 
   2. VNÍMÁNÍ ŠKOLY JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE 
   3. STRATEGIE ŘÍZENÍ ZMĚNY
   4. SPOLEČNÁ VIZE 
    
  • III. CESTA K INKLUZI ZŠ POBĚŽOVICE (VLADIMÍR FOIST) 
   1. CÍLE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PROČ CHCEME PRÁVĚ SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
   2. INKLUZE JAKO PROCES 
   3. HLAVNÍ PILÍŘE NAŠÍ PRÁCE 
   4. NĚKTERÁ DOPORUČENÍ Z POHLEDU MANAGEMENTU ŠKOLY
   5. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY INDIVIDUÁLNÍ PODPORY

___________________________________________________________________

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ ŠKOLA?

Aktuálně pracuje v kanceláři ústředního školního inspektora jako odborný pracovník pro koncepci a inovace. Dizertační práci obhájila na Pedagogické fakultě Karlovy univerity v Praze. Má zkušenosti z přímé pedagogické praxe, ale také z koncepční praxe, kdy pracovala pro MŠMT. Byla na pozici gestora, v rámci níž se věnovala koncepci podpory škol z evropských fondů, podílela se na přípravě a vyjednávání OP VVV.

DOPLŇUJÍCÍ ODKAZY:

průvodce kvalitní školou knihaDOPORUČENÁ ČETBA:

___________________________________________________________________

Mgr. Jiří Kopal: JAK NA VIZI ŠKOLY

Konzultant firem, neziskovek i vzdělávacích institucí zaměřený na vizi, strategii, hodnoty, motivaci lidí a značku. Inicioval vznik Ligy lidských práv (2002) i programu Férová škola (2006). Na výzkumném pobytu v roce 2007 v USA se zabýval desegregací škol.

 • Zápis ze setkání bude ještě zveřejněn
 • Návod pro školu - JAK STANOVIT PRIORITY? (stáhnout)
 • NÁVOD: Postup tvorbou vize (stáhnout)
 • NÁVOD: Realizace strategie (stáhnout)

_____________________________________________________________________

Mgr. Karla Černá: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ VÝUKA? 1,2

Vystudovala UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň a Funkční studium II školského managementu pro řídící pracovníky ve školství na UK Praha. V praxi je od roku 1989 a od roku 2000 je ředitelkou na ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice. Má také za sebou např. sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP I, tréninky v oblastech kultura školy, prevence, evaluace a hodnocení, emoční a sociální rozvoj osobnosti, globální výchova, životní styl, učitel ve škole 21. století aj. Svou praxi předává studentům pedagogiky prostřednictvím hodin na Masarykově univerzitě v Brně nebo odbornou literaturou (je spoluautorkou sady učebnic pro učení prvopočátečního čtení a psaní genetickou metodou).

______________________________________________________________________

Mgr. Jitka Hřebecká: NÁSTROJE SMYSLUPLNÉHO HODNOCENÍ VE ŠKOLE

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a školský management. V současnosti ředitelka malotřídní, při tom plně organizované ZŠ a MŠ ARCHA, školy specializující se na inkluzivní vzdělávání. Škola intenzivně spolupracujíce s rodiči, je postavená na respektujícím přístupu a vzdělává žáky záměrně nevrstevnicky i na druhém stupni. Autorka školní koncepce integrované výuky přírodních věd. Konzultantka začínajících škol, pomoc při tvorbě alternativních ŠVP.

______________________________________________________________________

Mgr. Jitka Hřebecká: Práce se selhávajícím žákem

______________________________________________________________________

Mgr. Libor Tománek: Jaké výhody může přinést škole, pokud bude fungovat jako komunita? 23.1.

Zkušenosti v oblasti vzdělávání jako lektor českého a německého jazyka v jazykových školách ve Vídni a Brně, jako učitel českého a německého jazyka, občanské a tělesné výchovy na základní a střední škole. Od roku 1998 systemizován v českém školství jako učitel základní školy, od roku 2001 jako zástupce ředitelky školy v základní škole na nám. 28. října 22 v Brně.

toto setkání ještě neproběhlo

______________________________________________________________________

Mgr. Ing. Vít Beran: Jak vybudovat fungující tým? 20.2.

Ředitelem Základní školy Kunratice, fakultní školy UK v Praze a pilotní školy projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, je od února 2007. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 byl ředitelem Fakultní základní školy UK v Praze v Táborské ulici. Od roku 1990 členem profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky) a autorem textů a publikací pedagogického čtení. Aktivně působí v oblasti DVPP. Byl členem RR Učitelských listů a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Podílel se na pilotáži národních projektů „Koordinátor“ a „Autoevaluace“. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu "Pomáháme školám k úspěchu". Je členem poradního sboru ministryně školství.

 

toto setkání ještě neproběhlo - 

ZŠ Kunratice - kompletní strategie, nechte se inspirovat

______________________________________________________________________

Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.: Jak předejí vyhoření? 20.3.

Absolvovala v rámci doktorského a magisterského studia Pedagogickou fakultu v Olomouci, kde se věnovala pedagogickým, psychologickým, sociálním a zdravotním předmětům se zaměřením na učitelství na středních školách. Momentálně pracuje v projektu Férová škola, dříve pracovala jako sociální pracovník a lektor v různých organizacích. V rámci Férové školy školí syndrom vyhoření, podporu inkluzivní praxe a prevenci šikany.

 

toto setkání ještě neproběhlo