logo akademie pro ředitele škola v kondici férová školaAKADEMIE PRO ŘEDITELE

ŠKOLA V KONDICI

Rozvojový program pro ředitele základních škol, kterým záleží na úrovni kvality jejich školy.

VÍCE O PROGRAMU SE MŮŽETE DOZVĚDĚT NA STRÁNCE: http://www.ferovaskola.cz/akademie-pro-reditele

POKUD VÁS ZAJÍMÁ DALŠÍ BĚH, PROSÍ VYPLŇTE TENTO DOTAZNÍK: https://goo.gl/forms/OoYk8e6fz6RN1UJc2

 

Naše materiály jsou pro všechny

Naším cílem není pomoci jen 12 účastníkům programu, ale i vám všem ostatním. Proto jsou veškeré materiály zdarma přístupné. Pokud je budete chtít použít pro jinou než osobní potřebu, budeme rádi, když nám napíšete na helena.pravdova@ferovaskola.cz

Po ukončení akademie vznikly případové studie, které monitorovaly rozvoj školy a vám tak nabízí praktický návod, jak rozvinout tu svou. Pokud máte zájem o další běh, prosím napiště na: helena.pravdova@ferovaskola.cz

 

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie ze škol, které se účastnily prvního běhu Akademie. Jedná se o návody, jak jednolitové školy postupovaly ve velmi aktuálních případech:

 1. První kroky ředitele na nové škole
 2. Nedostatek dětí jako motivace k rozvoji školy
 3. Zavedení kruhů do třídnických hodin aneb stráme se o třídní klima
 4. O (ne)zrušení speciálních tříd
 5. Role ředitele školy a jejich reflexe aneb hledání harmonie v ředitelské pozici
 6. Hodnoty školy jako cesta ke koncepci a vizi školy aneb jak je vydestilovat
 7. Strategické zavádění nové metody do školy


   

ODBORNÁ SEKCE LEADERSHIP PRO ŘEDITELE ZŠ

Ing. Vlastimil Jaroš: LEADERSHIP

Trenér, kouč a mentor. Dvacet let pracuje na rozvoji lídrů v ziskovém i neziskovém sektoru. Je členem rady EMCC (European Mentoring and Coaching Council) v ČR. Vlastimil má na starosti leadership linku a bude na každém setkání, a povede vždy první 3 hodinový blok.

SETKÁNÍ Č. 1: LEADERSHIP: QUO VADIS? (stáhnout)

 • výchozí rámec
 • leaderovská pyramida
 • leader vs. manager
 • osobní dimenze leadershipu
   

SEKTÁNÍ Č.2: LEADERSHIP: ROZHODOVÁNÍ LEADERA (stáhnout)

 • plnění strategie
 • rozhodování leadersa
 • síla leadera
 • selhání leadera
 • matice osobního potenciálu
   
 • Matice osobního potenciálu podle Ofmana: Tzv. "core quadrant", jehož autorem je Daniel Ofman, pomáhá lidem pojmenovat a vidět své hlavní jedinečné kvality a nástrahy, výzvy a chování, které v nás vyvolávají alergie/odpor. Matici jsme pro vás přeložili do češtiny (stáhnout), článek vysvětlující koncept najdete na našem blogu (Jak na matici osobního potenciálu pro ředitele - leadery), anglické vysvětlující video s anglickými titulkami (Youtube).
   
 • KARTY - Role ředitele a delegace (stáhnout). Férová škola pro vás vytvořila set karet, která vám pomohou přemýšlet na svými rolemi co by ředitele a rozmyslet se, které role můžete delegovat a na koho. Nebo si také pomocí karet můžete určit, jaké role jsou vám bližší, jaké vzdálenější. Případně jaké jsou aktuální a méně aktuální (podle potřeb školy). Tímto vizuálním způsobem si můžete stavit priority a na nich strategii. 
  Vysvětlivky: římské číslice označují následující: I - nelze delegovat, II - lze částečně delegovat, III - lze delegovat. Tam, kde vidíte symbol oka to značí, že je to oblast, která lze delegovat, ale je potřeba v ní mít stále přehled.

   

SETKÁNÍ Č.3: LEADERSHIP: VIZE (stáhnout)

 • hodnotící rozhovory
 • reakce kolektivu na přehřátí
 • neochota jako symptom týmu
 • předstírané diskuze
 • osobní milníky a rozhodování
 • bod excelence
 • osobní vize

 

SETKÁNÍ Č.4: LEADERSHIP: ZMĚNA (stáhnout hrubý zápis)

 • změna a leader
 • osobnost leadera

 

SETKÁNÍ Č.5: LEADERSHIP: PRÁCE S TÝMEM (stáhnout zápis)

 • budování týmu
 • formování týmu
 • vedení porad

 

SETKÁNÍ Č.6: LEADERSHIP: FACILITACE (stáhnout zápis)

 • intuice
 • moc
 • tabu
 • facilitace a přijetí námitek

 

SETKÁNÍ Č.7: LEADERSHIP: KONFLIKT (stáhnout zápis)

 • co je to konflikt
 • jak řešit konflikty

 

SETKÁNÍ Č.8: LEADERSHIP: SYSTÉM (stáhnout zápis)

 • Jak vznikne systém?
 • 3 iluze systému ke zvědomění
 • 3 systemické chyby
 • Pravidla chování systému

 

SETKÁNÍ Č.9: LEADERSHIP: LEADER JAKO KOUČ (stáhnout zápis)

 • Kouč a mentor
 • Cvičení: koučování v tenise
 • GROW MODEL
 • Co jsme si odnesli

 

SETKÁNÍ Č.10: SHRNUTÍ PROGRAMU

 • Sebereflexe toho, co si odnášíte

___________________________________________________________________

 

ODBORNÁ SEKCE ZE STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU ŠKOLY

1. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.: AUTENTICKÝ POHLED ŘEDITELE: Proměna naší školy a leadership

Břetislav Svozil je ředitelem laboratorní školy Labyrinth v Brně, jejíž cílem je respektovat individuální potřeby každého dítěte a rozvíjet jeho potenciál na maximum. Její vizí je přinášet a sdílet inovace ve vzdělávání. Břeťa je velmi aktivním člověkem v oblasti vzdělávání, dělá jeden z největších vzdělávacích festivalů v ČR a předává své know how, ať už ze založení nového konceptu školy nebo z dob, kdy byl ředitelem základní školy v Deblíně, kde zavedl koncept místně zakotveného učení.

 • PREZENTACE (stáhnout /100MB/)
 • Zápis ze setkání (stáhnout) - podklad pro Postup průchodu změnou pro ředitele zš (kanvas ke stažení)
 • Příručka pro ředitele, autoři: Břetislav Svozil a Vladimír Foist: Strategický management inkluzivní školy (stáhnout)

___________________________________________________________________

2. Ing. Dana Pražáková, Ph.D.: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ ŠKOLA?

Aktuálně pracuje v kanceláři ústředního školního inspektora jako odborný pracovník pro koncepci a inovace. Dizertační práci obhájila na Pedagogické fakultě Karlovy univerity v Praze. Má zkušenosti z přímé pedagogické praxe, ale také z koncepční praxe, kdy pracovala pro MŠMT. Byla na pozici gestora, v rámci níž se věnovala koncepci podpory škol z evropských fondů, podílela se na přípravě a vyjednávání OP VVV.

 • ZÁPIS ze setkání (stáhnout)
 • MAPA Kvalitní škola obecně - myšlenková mapa (stáhnout)
 • DOKUMENT Kvalitní škola - naše standardy inkluze - splňujete? (odkaz na text) (odkaz na sumář v obrázku)
 • NÁVOD pro školu - JAK STANOVIT PRIORITY? (stáhnout)
 • DOKUMENT Kvalitní škola z pohledu České školní inspekce (stáhnout)
   

DOPLŇUJÍCÍ ODKAZY:

průvodce kvalitní školou knihaDOPORUČENÁ ČETBA:

___________________________________________________________________

3. Mgr. Jiří Kopal: JAK NA VIZI, MISI, HODNOTY A STRATEGII ŠKOLY

Konzultant firem, neziskovek i vzdělávacích institucí zaměřený na vizi, strategii, hodnoty, motivaci lidí a značku. Inicioval vznik Ligy lidských práv (2002) i programu Férová škola (2006). Na výzkumném pobytu v roce 2007 v USA se zabýval desegregací škol.

 • NÁVOD od FÉROVÉ ŠKOLY: Jak se prakticky dostat se sborem k vizi a poslání školy (stáhnout).
 • PŘÍKLAD: Jak může vypadat vize a strategie mateřské školy - podle principů Začít spolu - (stáhnout) (zdroj)
 • PŘÍKLAD: Jak vypadá dobře stanovená vize a hodnoty školy - www.labytinthschool.cz
 • PŘÍKLAD: ZŠ Kunratice - kompletní strategie školy (stáhnout) - zdroj

_____________________________________________________________________

4.,5. Mgr. Karla Černá: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ VÝUKA? 1,2

Vystudovala UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň a Funkční studium II školského managementu pro řídící pracovníky ve školství na UK Praha. V praxi je od roku 1989 a od roku 2000 je ředitelkou na ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice. Má také za sebou např. sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP I, tréninky v oblastech kultura školy, prevence, evaluace a hodnocení, emoční a sociální rozvoj osobnosti, globální výchova, životní styl, učitel ve škole 21. století aj. Svou praxi předává studentům pedagogiky prostřednictvím hodin na Masarykově univerzitě v Brně nebo odbornou literaturou (je spoluautorkou sady učebnic pro učení prvopočátečního čtení a psaní genetickou metodou).

 • PREZENTACE:  Karla Černá (stáhnout)
 • CVIČENÍ Nejvyšší hodnota - cíl vzdělávání (tabulka bez textu stáhnout) (text do tabulky stáhnout)
 • ZÁPIS z druhého setkání s Karlou (stáhnout)
 • ČLÁNEK - Černá: Nenaplněné potřeby dětí bývají zdrojem problémů, co s tím můžeme udělat? (stáhnout)
 • Prezentace principů Začít spolu "Step by step" (stáhnout)
 • PŘÍKLAD: Profily na jednu stránku k podpoře individualizovaného vzdělávání dítěte (stáhnout)
  • příklad je uveden na dítěti se SVP, ale doporučujeme udělat profily pro všechny děti, vždyť každé z nich je jedinečné. Podívejte se na skutečné příklady profilů. Děti si mohou udělat základní obrázek a jméno, učitel jim mohou stránku zalaminovat. Poté si mohou dílčí věci lepit na takto vytvořenou plochu a tudíž lze profil aktualizovat. Běžnou praxí ve školách, které mají profily zavedené je mít je všechny svázané a dispozici ve třídě, ať může každý nahlédnout. (příklad 1, příklad 2)

______________________________________________________________________

6. Mgr. Jitka Hřebecká: NÁSTROJE SMYSLUPLNÉHO HODNOCENÍ VE ŠKOLE

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a školský management. V současnosti ředitelka malotřídní, při tom plně organizované ZŠ a MŠ ARCHA, školy specializující se na inkluzivní vzdělávání. Škola intenzivně spolupracujíce s rodiči, je postavená na respektujícím přístupu a vzdělává žáky záměrně nevrstevnicky i na druhém stupni. Autorka školní koncepce integrované výuky přírodních věd. Konzultantka začínajících škol, pomoc při tvorbě alternativních ŠVP.

______________________________________________________________________

7. Mgr. Jitka Hřebecká: PRÁCE SE SELHÁVAJÍCÍM ŽÁKEM

______________________________________________________________________

8. Mgr. Libor Tománek: Škola jako komunita

Zkušenosti v oblasti vzdělávání jako lektor českého a německého jazyka v jazykových školách ve Vídni a Brně, jako učitel českého a německého jazyka, občanské a tělesné výchovy na základní a střední škole. Od roku 1998 systemizován v českém školství jako učitel základní školy, od roku 2001 jako zástupce ředitelky školy v základní škole na nám. 28. října 22 v Brně.

______________________________________________________________________

9. Mgr. Ing. Vít Beran: Jak vybudovat fungující tým?

Ředitelem Základní školy Kunratice, fakultní školy UK v Praze a pilotní školy projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, je od února 2007. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 byl ředitelem Fakultní základní školy UK v Praze v Táborské ulici. Od roku 1990 členem profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky) a autorem textů a publikací pedagogického čtení. Aktivně působí v oblasti DVPP. Byl členem RR Učitelských listů a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Podílel se na pilotáži národních projektů „Koordinátor“ a „Autoevaluace“. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu "Pomáháme školám k úspěchu". Je členem poradního sboru ministryně školství.

______________________________________________________________________

10. Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.: Jak předejí vyhoření?

Absolvovala v rámci doktorského a magisterského studia Pedagogickou fakultu v Olomouci, kde se věnovala pedagogickým, psychologickým, sociálním a zdravotním předmětům se zaměřením na učitelství na středních školách. Momentálně pracuje v projektu Férová škola, dříve pracovala jako sociální pracovník a lektor v různých organizacích. V rámci Férové školy školí syndrom vyhoření, podporu inkluzivní praxe a prevenci šikany.