Projekt Cesta k Férové školce je financován Nadací České spořitelny a realizován v rámci výzvy Platformy pro včasnou péči. Děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Projekt Férová škola byl v minulosti realizován také díky finanční podpoře našich partnerů. Děkujeme!

 

nadace albatros