CO DĚLÁME

Certifikujeme základní školy

zs_deblinZákladní školy, které usilují o zlepšení kvality a otevřenosti vzdělávání získávají od Férové školy odbornou podporu v rámci Certifikačního procesu.

 • Společně vyhodnocujeme komplexní situaci školy.
   
 • Rozpoznáváme její silné i slabé stránky a plánujeme, co je třeba podniknout pro zlepšení a celkový posun školy.
   
 • Expertní konzultant pomáhá pedagogům nastavit vhodné vzdělávací podmínky konkrétních žáků a realizuje pro vedení, učitele i děti vzdělávací workshopy.

 

Školy, splňující standardy Férové školy, získávají za svou výjimečnou práci ocenění a certifikát kvality. Jako příklady dobré praxe jsou prezentovány veřejnosti.

Podporujeme ředitele základních škol

Tento program jsme vyvinuli pro ředitele základních škol s ohledem na jejich potřeby. Víme, že jejich role není snadná a vyžaduje různorodé kompetence. Za stěžejní považujeme leadership, tedy schopnost člověka být dostatečně vpředu, aby mohl ostatní vést, a zároveň dostatečně blízko, aby pomohl najít cestu těm, kteří bloudí nebo jim nestačí dech. Proč? Protože každý učitel ve škole se podílí na rozvoji školy a jsou to oni, kdo změnu realizují. Téma leadershipu tedy plní první polovinu programu. Druhou polovinu programu jsme věnovali jednotlivým stěžejním oblastem v životě školy a ředitele v ní. Dohromady tak vznikl ucelený návod na to, jak zkvalitnit školu v její komplexnosti s ohledem na možnosti ředitele jako jednotlivce.

Podporujeme učitele

kvalitní školaPodoporujeme učitele, jak nám naše personální obsazení umožní.

 • Jezdíme do škol pomáhat s konkrétními oblasti pro zlepšení.
   
 • Jdeme se školami do různých projektů a jsme garanty za téma zkvalitňování školy a strategického managementu.
   
 • Děláme workshopy pro rodiče o kvalitní škole a inkluzi.

 

Školíme učitele

V našem týmu je mnoho odborníků na různá témata. O toto know how se s učiteli dělíme. A to prostřednictvím školení, tréninků a workshopů. Řešíme témata:

 • Školení: Prevence školní šikany pomocí metody Council.
   
 • Školení: Předcházení syndromu vyhoření v učitelské praxi.
   
 • A připravujeme k akreditaci další.

   

 

Prosazujeme systémové změny českého školství 

České školy přistupují k dětem jako k pasivním příjemcům informací, které je třeba roztřídit dle schopnosti memorovat učivo. Výsledky českých školáků se tak dlouhodobě v konkurenci ostatních zemí propadají.

 • Připomínkujeme zákony a vyjednáváme s politickými představiteli ČR.
   
 • Učíme studenty na vysokých školách a připravujeme změny studia budoucích pedagogů.
   
 • Dohlížíme na fungování České školní inspekce a nabízíme jí k využití náš evaluační nástroj podporující rozvoj kvality škol.