CO DĚLÁME

Certifikujeme základní školy

zs_deblinZákladní školy, které usilují o zlepšení kvality a otevřenosti vzdělávání získávají od Férové školy odbornou podporu v rámci Certifikačního procesu.

 • Společně vyhodnocujeme komplexní situaci školy.
   
 • Rozpoznáváme její silné i slabé stránky a plánujeme, co je třeba podniknout pro zlepšení a celkový posun školy.
   
 • Expertní konzultant pomáhá pedagogům nastavit vhodné vzdělávací podmínky konkrétních žáků a realizuje pro vedení, učitele i děti vzdělávací workshopy.

 

Školy, splňující standardy Férové školy, získávají za svou výjimečnou práci ocenění a certifikát kvality. Jako příklady dobré praxe jsou prezentovány veřejnosti.

Podporujeme ředitele základních škol

Program Akademie pro ředitele jsme vyvinuli pro ředitele základních škol s ohledem na jejich potřeby. Víme, že jejich role není snadná a vyžaduje různorodé kompetence. Za stěžejní považujeme leadership, tedy schopnost člověka být dostatečně vpředu, aby mohl ostatní vést, a zároveň dostatečně blízko, aby pomohl najít cestu těm, kteří bloudí nebo jim nestačí dech. Proč? Protože každý učitel ve škole se podílí na rozvoji školy a jsou to oni, kdo změnu realizují. Téma leadershipu tedy plní první polovinu programu. Druhou polovinu programu jsme věnovali jednotlivým stěžejním oblastem v životě školy a ředitele v ní. Dohromady tak vznikl ucelený návod na to, jak zkvalitnit školu v její komplexnosti s ohledem na možnosti ředitele jako jednotlivce.

Podporujeme učitele

kvalitní škola Nabízíme konzultace a mentoring pro učitele.

 • Jezdíme do škol pomáhat s konkrétními oblastmi pro zlepšení.
   
 • Jdeme se školami do různých projektů a jsme garanty za téma zkvalitňování školy a strategického managementu.
   
 • Děláme workshopy pro rodiče o kvalitní škole a inkluzi.

 

Školíme učitele

V našem týmu je mnoho odborníků na různá témata. O toto know how se s učiteli dělíme prostřednictvím školení a tréninků:

 • Jak porozumět náročnému chování dětí ve škole?

 • Jak naplňobvat potřeby dětí ve škole?

 • Proč je důležitá podpora wellbeingu ve školách?

 • Jak podpořit práci asistenta pedagoga a fungování ŠPP.

 

Nabízíme osobní konzultace pro rodiče                                                                                                  

Nabízíme rodičům a rodinám podpůrné konzultace v náročných situacích ve výchově dětí a komunikaci se školou. 

Historie

Férová škola vznikla v rámci organizace Liga lidských prvá v roce 2006. V roce 2019 se oddělila a funguje jako samostatný projekt spolku Fair for Family.

Vážíme si zakladatelů Férové školy a všech, kteří se podíleli na rozvoji myšlenky inkluzivního vzdělávání.