AKADEMIE PRO ŘEDITELE

ŠKOLA V KONDICI

Rozvojový program pro ředitele základních škol, kterým záleží na úrovni kvality jejich školy.

 

Tento program jsme vyvinuli pro ředitele základních škol s ohledem na jejich potřeby. Víme, že jejich role není snadná a vyžaduje různorodé kompetence. Za stěžejní považujeme leadership, tedy schopnost člověka být dostatečně vpředu, aby mohl ostatní vést, a zároveň dostatečně blízko, aby pomohl najít cestu těm, kteří bloudí nebo jim nestačí dech. Proč? Protože každý učitel ve škole se podílí na rozvoji školy a jsou to oni, kdo změnu realizují. Téma leadershipu tedy plní první polovinu programu. Druhou polovinu programu jsme věnovali jednotlivým stěžejním oblastem v životě školy a ředitele v ní. Dohromady tak vznikl ucelený návod na to, jak zkvalitnit školu v její komplexnosti s ohledem na možnosti ředitele jako jednotlivce.


Ředitelé ředitelům, to je naše motto. Předávat má především ten, kdo si to odžil na vlastní kůži, a proto jsou naši lektoři ředitelé s mnohaletou praxí. 

První běh programu byl pro účastníky zdarma díky financování Nadace Albatros. A jelikož se program osvědčil, nabízíme druhý běh, který již je placený a to částkou okolo 25 000 Kč. Víme, že už je to částka na hranici, a proto aktuálně oslovujeme nadace ohledně podpory. 

VEŠKERÉ MATERIÁLY Z PILOTNÍHO BĚHU JSOU VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ A NAJDETE JE NA STRÁNCE: http://www.ferovaskola.cz/akademie-ke-stazeni

Konkrétní anotace jednotlivých setkání z minulého běhu, zde.

 

 

Stěžejní cíle programu

Příprava a rozvoj leaderů

Škola se dostane jen tak daleko, kam je ji schopen ředitel dovést. V jejím rozvoji hraje klíčovou roli, ale on sám nemá podporu, návod ani nástroje, aby byl tím, kým škola potřebuje, aby byl, a proto vznikl náš program a jeho polovina je věnována právě leadershipu.

Ideální příležitost k vytvoření strategie rozvoje školy

Víme, že každá škola je jiná, a proto nepřicházíme s řešením pro všechny. Naši lektoři jsou sami ředitelé, a proto jsou to oni, kteří mohou dávat možnosti a impulsy. Kudy se nakonec účastník vydá, je na něm. On zná svoji školu nejlépe a postup má možnost konzultovat se svojí konzultantkou z Férové školy, která má na školu 50 hodin.

Zkvalitňování výuky

Myslíme si, že existuje podoba výuky, ze které mají všichni její účastníci maximum. Ať už to jsou děti, které jsou aktivními a angažovanými účastníky svého procesu učení nebo učitelé, kteří si vhodnými aktivitami mohou usnadnit práci s dětmi a znovu dojít do bodu, kde je učení dětí zase baví. Ukázat učitelům vylepšení v praxi a v tempu jim vyhovujícím jim pomáhat rozvíjet výuku ředitelům v rámci našeho programu pomohou naše konzultantky, kteráé každé škole věnují minimálně 41 hodin konzultací ve škole samotné.

 

Co účastníky čeká?

 • Celkem 10 setkání na 6 hodin v průběhu jednoho roku 
   
 • Na každém setkání bude 3 hodinový blok o leadershipu od mentora Vlastimila Jaroše, po kterém bude následovat 3 hodinový blok, který Vám pomůže naplánovat konkrétní kroky pro zkvalitnění Vaší školy v souvislosti s daným tématem.
   
 • Součástí prvního setkání bude také o sdílení vašich aktuálních potřeb, aby podle nich mohli lektoři ladit svůj program.
   
 • Na začátku každého setkání budete mít možnost s ostatními řediteli sdílet své nové zkušenosti s vývojem u vás ve škole.
   
 • Budete mít možnost se zúčastnit inspirativní stáže na ukázkové škole.
   
 • Naše konzultantka může udělat u vás ve škole evaluaci. Velice ji doporučujeme, protože se jedná o analýzu aktuálního stavu a nezávislého pohledu na vaši školu. Na základě ní se pak dobře vybírají další strategické kroky. 

 

>> Komplexní představení Akademie si můžete stáhnout zde. <<

 

Lektoři jako průvodci 

Naši lektoři chápou těžkou roli ředitele, který musí zvládnout hodně různorodých povinností a na systematický strategický management a rozvoje školy celkově často nezbývá potřebný čas a síly. Ví to z vlastní zkušenosti. Rolí našich průvodců je vám pomoci vytyčit cestu a mentorovat váš průchod změnou s ohledem na všechny její aspekty. Jsou to profesionálové, se kterými náš projekt Férová škola měl čas spolupracovat, jmenovitě to pak je:

 

Ing. Vlastimil Jaroš: LEADERSHIP

Trenér, kouč a mentor. Dvacet let pracuje na rozvoji lídrů v ziskovém i neziskovém sektoru. Je členem rady EMCC (European Mentoring and Coaching Council) v ČR. Vlastimil má na starosti leadership linku a bude na každém setkání, a povede vždy první 3 hodinový blok.

Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.: DŮLEŽITOST LEADERSHIPU - AUTENTICKÝ POHLED ŘEDITELE

Břetislav Svozil je ředitelem laboratorní školy Labyrinth v Brně, jejíž cílem je respektovat individuální potřeby každého dítěte a rozvíjet jeho potenciál na maximum. Její vizí je přinášet a sdílet inovace ve vzdělávání. Břeťa je velmi aktivním člověkem v oblasti vzdělávání, dělá jeden z největších vzdělávacích festivalů v ČR a předává své know how, ať už ze založení nového konceptu školy nebo z dob, kdy byl ředitelem základní školy v Deblíně, kde zavedl koncept místně zakotveného učení (výuky vázané na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a ekonomická témata).

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ ŠKOLA?

Aktuálně pracuje v kanceláři ústředního školního inspektora jako odborný pracovník pro koncepci a inovace. Dizertační práci obhájila na Pedagogické fakultě Karlovy univerity v Praze. Má zkušenosti z přímé pedagogické praxe, ale také z koncepční praxe, kdy pracovala pro MŠMT. Byla na pozici gestora, v rámci níž se věnovala koncepci podpory škol z evropských fondů, podílela se na přípravě a vyjednávání OP VVV.

Mgr. Jiří Kopal: JAK VYTVOŘIT VIZI ŠKOLY?

Konzultant firem, neziskovek i vzdělávacích institucí zaměřený na vizi, strategii, hodnoty, motivaci lidí a značku. Inicioval vznik Ligy lidských práv (2002) i programu Férová škola (2006). Na výzkumném pobytu v roce 2007 v USA se zabýval desegregací škol.

Mgr. Karla Černá: CO TO ZNAMENÁ KVALITNÍ VÝUKA?

Vystudovala UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň a Funkční studium II školského managementu pro řídící pracovníky ve školství na UK Praha. V praxi je od roku 1989 a od roku 2000 je ředitelkou na ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice. Má také za sebou např. sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP I, tréninky v oblastech kultura školy, prevence, evaluace a hodnocení, emoční a sociální rozvoj osobnosti, globální výchova, životní styl, učitel ve škole 21. století aj. Svou praxi předává studentům pedagogiky prostřednictvím hodin na Masarykově univerzitě v Brně nebo odbornou literaturou (je spoluautorkou sady učebnic pro učení prvopočátečního čtení a psaní genetickou metodou).

Mgr. Jitka Hřebecká: JAKÉ HODNOCENÍ PODPORUJE ROZVOJ VŠECH DĚTÍ? // JAK PRACOVAT SE SELHÁVAJÍCÍM ŽÁKEM?

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a školský management. V současnosti ředitelka malotřídní, při tom plně organizované ZŠ a MŠ ARCHA, školy specializující se na inkluzivní vzdělávání. Škola intenzivně spolupracujíce s rodiči, je postavená na respektujícím přístupu a vzdělává žáky záměrně nevrstevnicky i na druhém stupni. Autorka školní koncepce integrované výuky přírodních věd. Konzultantka začínajících škol, pomoc při tvorbě alternativních ŠVP.

Mgr. Libor Tománek: ŠKOLA JAKO KOMUNITA: VÝHODY

Má zkušenosti v oblasti vzdělávání jako lektor českého a německého jazyka v jazykových školách ve Vídni a Brně, jako učitel českého a německého jazyka, občanské a tělesné výchovy na základní a střední škole. Od roku 1998 systemizován v českém školství jako učitel základní školy, od roku 2001 jako zástupce ředitelky školy v základní škole na nám. 28. října 22 v Brně. Je předsedou ogranizace  Liga komunitních škol.

Mgr. Ing. Vít Beran: JAK VYBUDOVAT FUNGUJÍCÍ TÝM?

Ředitelem Základní školy Kunratice, fakultní školy UK v Praze a pilotní školy projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, je od února 2007. Škola je zařazena v síti SZU "Škola podporující zdraví" a je držitelem titulu "EKOŠKOLA". Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 byl ředitelem Fakultní základní školy UK v Praze v Táborské ulici. V osmdesátých letech vedl kabinet biologie při OPS v Praze 8. Od roku 1990 členem profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky) a autorem textů a publikací pedagogického čtení. Aktivně působí v oblasti DVPP. Byl členem RR Učitelských listů a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Podílel se na pilotáži národních projektů „Koordinátor“ a „Autoevaluace“. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu "Pomáháme školám k úspěchu". Je členem poradního sboru ministryně školství. Pravidelně přijímá studenty na stáže pro funkční studium a studium Školního managementu.

Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.: JAK NEVYHOŘET?

Absolvovala v rámci doktorského a magisterského studia Pedagogickou fakultu v Olomouci, kde se věnovala pedagogickým, psychologickým, sociálním a zdravotním předmětům se zaměřením na učitelství na středních školách. Momentálně pracuje v projektu Férová škola, dříve pracovala jako sociální pracovník a lektor v různých organizacích. V rámci Férové školy školí syndrom vyhoření, podporu inkluzivní praxe a prevenci šikany.

Mgr. Eva Hruštincová (konzultantka)

Vystudovala gymnázium, střední pedagogickou školu a Univerzitu v Hradci Králové, obor speciální pedagogika. Mnoho let působila ve speciálním školství a v Praze a okolí  jako učitelka na 1. stupni. Věnuje se nápravě řeči, přípravě dětí k zápisu do 1.třídy, nápravě SPU a je průvodce vzděláváním domácích školáků a několik let spolupracuje s Férovou školou jako konzultantka, která školám pomáhá projít certifikací. S Evou se také budete vídat pravidelně. Navštíví vás totiž na vaší škole a pomůže zavést změny ve výuce tak, aby všechny strany byly spokojené.

Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. (odborná garantka)

Své studium zakončila doktorátem z Pedagogiky na MU v Brně. Má zkušenosti s učením „malých i velkých“. V současné době se však věnuje zejména vzdělávání budoucích pedagogů na VŠ. Spolupracovala na projektech podpory vrstevnických vztahů a prevence patologických jevů ve školství (CHIPS a ŘVV). V projektu Férová škola vytvořila nástroj pro evaluaci základních škol v oblasti inkluze a napsala několik brožur a knihu Průvodce školní inkluzí aneb jak vypadá kvalitní základní škola. V Akademii se podílela na designu jejího programu.

Mgr. Lea Mentlíková (designérka a koordinátorka)

V rámci projektu Férová škola na starosti design a koordinaci Akademie pro ředitele - Škola v kondici. Kromě toho se podílí také na přípravě i realizaci workshopů o kvalitní škole pro děti a dospělé. Vystudovala specializaci Technologie ve vzdělávání na oboru ISK Masarykovy univerzity. V oblasti vzdělávání je dlouhodobě aktivní, pořádá setkání inovátorů ve vzdělávání pod hlavičkou EduFóra a vede inkubátor pro vzdělávací projekty Education Hackathon.  Od roku 2014 pracuje také jako designér vzdělávání vbyznysu (leadership akademie, mistrovské akademie, kompetenční modely, onboarding aj.) ve společnosti Court of Moravia. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte ji kontaktovat na lea.mentlikova@courtofmoravia.com

 

best $50 hublot replica potential buyers will undoubtedly take advantage of the website.copy rolex day date m128238 0069 mens rolex calibre 2836 2813 12mm helps to make some time one of a kind combined with wonderful.