Pomáháme učitelům i rodičům

Zde si můžete stáhnout užitečné dokumenty pro vaši práci...

 

OVĚŘENÍ EFEKTIVITY FEUERSTEINOVY METODY INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI

V této výzkumné zprávě se seznámíte s metodou FIE a jaký měla vliv na procesy učení u dětí a jaký měla dopad na pedagogickou praxi učitelů na vybraných školách po celé České rebublice, zapojených do projektu.

Výzkumná zpráva vznikla jako výstup projektu: Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu, reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616 financovaný MŠMT a OPVVV, v rámci aktivity KA3: Výzkumně pilotní projekt s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na ZŠ.

 

Ke stažení zde.

 

PRAKTICKÝ PRŮVODCE INKLUZÍ (nejen) PRO RODIČE

Pro rodiče jsme sepsali otázky a naše odpovědi. Víme, že by rodičové chtěli o inkluzi vědět více, ale někdy se obávají tyto otázky položit.  A nebo když je položí, tak je nikdo nezodpoví. A tak jsme se rozhodli to změnit. Najdete odpovědi na:

#1 Co je ta inkluze za experiment? Co je to inkluzivní vzdělávání?

#2 Přizpůsobí se všechno nejslabšímu dítěti ve třídě? Dolehne inkluze na kvalitu vzdělávání?

#3 Nenaruší inkluze vztahy ve třídě? Narostou ve třídě konflikty a stres?

#4 Nebylo by lépe „problémovým“ dětem na speciální škole? Tam je na ně přece víc času a lepší metody…

#5 Kostlivci ve skříni aneb proč je ta inkluze tak náročná?

#6 Jak komunikovat jako rodič se školou a jakou ideální komunikaci očekávat?

#7 Existuje ideální škola? A jak ji poznám?

KE STAŽENÍ NA: http://bit.ly/pruvodceinkluzi_1.

AKADEMIE PRO ŘEDITELE

V roce 2017/2018 jsme vytvořili Akademii pro ředitele: Škola v kondici, v jejíž rámci jsme rok vzdělávali ředitele v tématu leadershipu (aby se jim lépe pracovalo s pedagogickým sborem) a v oblastech rozvoje školství: kvalita školy, vize školy, strategie školy, kvalitní výuka, formativní hodnocení dětí, práce se sehlávajícím žákem, škola jako komunita, budouvání fungujícího týmu a vyhoření. Všechny materiály jsou volně k dispozici na adrese http://www.ferovaskola.cz/akademie-ke-stazeni.

__________________________________________________________________________________________________________________

ŠIKANA

V rámci Férové školy řešíme taktéž téma šikany, více o tomto tématu najdete v naší rozcestníkové prezentaci: Šikana: informace pro rodiče.

Šikana a moje dítě - prezentace pro rodiče.

WEB NENECH TO BÝT:

Co je NNTB?

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci. Web: https://www.nntb.cz/o-projektu/.

_____________________________________________________________________________________________________________________
KVALITNÍ ŠKOLNÍ WEB

Projekt scoolweb zveřejnil 53. doporučení pro dobrý web školy, která jsou velmi inspirativní (ke stažení zde).

_____________________________________________________________________________________________________________________

SEMINÁŘ O DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ PRO STUDENTY

Nabízenými materiály vytvořila organizace Můj Mindset a obsahují základní informace o duševních onemocněních, osobní svědectví lidí, kteří s nimi mají vlastní zkušenost, informace o stigmatizaci, stereotypech a mýtech, videospoty či leták. Vše je zaměřené na cílovou skupinu středoškolských studentů a podané co nejpraktičtější a nejstručnější formou. Materiály jsou ke stažení zde.

___________________________________________________________________________________________________________________

ZAJÍMAVÉ ZDROJE PRO ŠKOLNÍ PRAXI:  Aneb inspirativní rozcestník pro učitele

inspirace pro učiteleV dokumentu najdete: Pracovní listy, metodické materiály, nápady do výuky…    1, Zajímavé školy - zeptejte se jich…    4, Naše Férové školy    4, Poradenství,  informace,  literatura (o školství, o pedagogice, legislativě…)    6, Seznam portálů, kde se mluví o vzdělávání    7, Literatura, film    8, Školy s alternativním programem     8

Dokument ke stažení zde.

_____________________________________________________________________________________________________________________

NAŠE KNIHA: Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti?

ANOTACE: 

Jak lze identifikovat prvky, které na půdě školy tvoří inkluzivní prostředí? Co ve škole změnit, aby mohl být princip inkluze do života školy efektivně zapracován? Naše kniha nabízí nejen odpovědi, ale i soubor praktických, inspirativních námětů z českých základních škol, které mohou pomoci s konkrétním uplatněním inkluzivních prvků.

Je důležité připravit děti na život v rozmanité, dynamické a demokratické společnosti. Rozvíjet kompetence, které budou v budoucnu pro své úspěšné uplatnění opravdu potřebovat. A vnímání inkluze jako přirozené vlastnosti společnosti i školy toho musí být neoddělitelnou součástí, jinak se nám tento úkol nepodaří splnit.

Pojem inkluze je širší pedagogickou i laickou veřejností často vnímán jako politikum, které je do české školy násilně implementováno shora. Při nezaujatém čtení této publikace si ale uvědomíme, že jde o naprosto logické vyústění vývoje společnosti, která se hlásí k demokratickým principům a která svůj školský systém zakládá na humanitním přístupu. Přitom zde nejde jen o obecně pojaté přesvědčování, neboť obecná východiska jsou následně ilustrována barvitými příklady dobré praxe.

Kniha je k zakoupení v nakladatelství Wolters Kluwer za 250 Kč.

_____________________________________________________________________________________________________________________

STRATEGICKÝ MANAGEMENT INKLUZIVNÍ ŠKOLY

Vytvořená metodika přináší praktické znalosti a dovednosti z oblasti strategického managementu a inkluzivní pedagogiky, které povedou k posílení manažerského i pedagogického vědomí vedení škol.

 

Tento dokument můžete stáhnout zde.

 ____________________________________________________________________________________________________________________

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PREGRADUÁLNÍ PŘÍRAVĚ UČITELŮ

Vytvořená metodika uvádí příklady existujících modelů inkluzivního vzdělávání na pedagogických fakultách a nabízí k aplikaci návrh obecné koncepce možného směřování pedagogických fakult v otázkách přípravy budoucích pedagogů, která více reaguje na aktuální potřeby pedagogického terénu.

Tento dokument můžete stáhnout zde.

_____________________________________________________________________________________________________________________

PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRÁVEM NA VZDĚLVÁNÍ

Vytvořená metodika popisuje způsoby, jak si v případě porušování práv stěžovat a hledat nápravu. Tento dokument můžete stáhnout zde.

___________________________________________________________________________________________________________________

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: METODIKA

Cílem projektu bylo prostřednictvím seminářů a osvěty zlepšit rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – zejména sociálním znevýhodněním, zasadit se o prevenci rasismu a xenofobie mezi žáky a zvyšováním znalostí a kompetencí pedagogů pomoci zavádět prvky multikulturní výchovy do škol. Projekt kromě žáků a pedagogů základních a částečně středních škol podpořil také pracovníky neziskových organizací, kteří pracují s dětmi a mládeží nebo se zabývají integrací cizinců. Semináře, přizpůsobené obsahem věkové kategorii a roli zastávané účastníkem, zprostředkovaly nezbytné informace obecného i právního charakteru a zábavnou formou předvedly multikulturní výchovu v praxi. Zajímavá byla možnost setkat se přímo s příslušníky národnostních menšin. Semináře doplnila publikační činnost, sada veselých a zároveň poučných plakátů zdobí školní chodby, střípky z projektu tvoří kalendář Ohlasy. Věřím, že se zájmem prolistujete i tuto metodiku.

Metodiku si můžete stáhnout zde.

___________________________________________________________________________________________________________________

DISKRIMINACE VE ŠKOLSTVÍ

Férová škola nediskriminuje: Praktická příručka pro učitele a ředitele základních škol, v níž naleznou odpovědi na své otázky z oblasti diskriminace ve školství. Vydali jsme v červnu 2007 v edici Práva v souvislostech jako součást projektu „Rovný přístup romských žáků k plnohodnotnému základnímu vzdělávání".

Brožuru s tipy si můžete stáhnout zde.

_____________________________________________________________________________________________________________________

purchase new christian louboutin purses wholesaler.excellent cheap watchesknockoff under $60 extra attractive.