Nabízíme školení v tématech:

  • Inkluzivní vs kvalitní škola

Náš jedinečný evaluační nástroj odráží aktuální hodnoty a postoje školy, tak jak je vnímají pedagogičtí pracovníci. Z této analýzy lze odvodit silné i slabé stránky a vytvořit strategii celkového posunu školy. Školy, splňující charakter Férové školy, získávají za svou výjimečnou práci ocenění a certifikát kvality. Jako příklady dobré praxe jsou prezentovány veřejnosti. Evaluační zpráva mapuje místo, kde se zrovna škola nachází na cestě k inkluzi. Ukazuje cestu možného plánování zlepšení celkového posunu škol v oblasti proinkluzivnosti. Po absolvování evaluace, nabízíme možnost další spolupráce.

  • Autoevaluace MŠ

Nástroj pro autoevaluaci MŠ vznikl ve spolupráci s MAP Tišnovsko a je nyní pilotován na několi MŠ v ČR. Autoevaluační nástroj má za cíl pomoci vedení MŠ v procesu mapování celé školky ve 4 oblastech (podmínky, vztahy, kultura a praxe) a s následným přenosem do jejího rozvoje a zkvalitnění. Nabízí tedy cestu k vytvoření 1-4 krátkodobých cílů, které se mohou stát součástí interních plánů či strategie MŠ. Nabízíme konzultační podporu a následnou možnost další spolupráce (vzdělávání učitelů i rodičů, mentoring, neformální profesní sdílení).

  • Jak porozumět náročnému chování dětí ve škole?

V kurzu přinášíme základní poznatky o příčinách náročného chování dětí a představujeme praktické možnosti podpory vedoucí k tomu, jak takovému chování předcházet. Seznamuje účastníky se vztahem mezi stresem, projevy chování a prostředky, které podporují zklidnění dětí i dospělých. Pomůže porozumět dynamice chování dětí – proč někdy dělají, co mají a jindy ne. Seznamuje s dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí. Nabízíme mnoho pracovních materiálů, které můžete využívat ve své každodenní praxi. Kurz je realizován ve spolupráci s ČOSIV.

  • Proč je důležitá podpora wellbeingu ve školách?

Jen v bezpečném prostředí jsme schopni se něčemu naučit. Pro kvalitní vzdělávání je nezbytné, abychom pracovali na zvalitnění našich vztahů na všech úrovních a vytvářeli také místo k učení, které pomůže rozvíjet potenciál každého dítěte. Nesmíme zapomínat i na péči o sebe jako pedagogy. Workshop vám nabídne vhled do tématu wellbeingu a jeho vlivu na duševní zdraví dětí a učitelů. Představí základní principy systémové podpory pro efetktivní dopad na celou školu.

  • Jak podpořit práci asistenta pedagoga a fungování ŠPP.

ve spolupráci s externími odborníky z praxe nabízíme workshop (online) i přímo na vaší škole zaměžený na téma spolupráce učitele a asistenta. Role ŠPP, výměna rolí učitel asistent, předávání informací, pravidelnost setkávání, pracovní prostor asistenta, role rodičů a pravidla pro žáky v dané třídě. Cílovou skupinou jsou pedagogové, asistenti pedagoga a ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří mají potřebu sdílet a obohatit se společnou diskuzí.

lektoři: Mgr.Olga Teremová, vedoucí školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny, speciální pedagog, lektorka EDUPRAXE 

                                                                                   

Bližší informace vám ráda sdělí:                                     

Helena Pravdová

helena.pravdova@ferovaskola.cz

+420 777 842 003

sky dweller replica available for sale on our website are the best replicas you can find online as they are first copy watches.jacob & co. the astronomia sky replica have always been concerned about a trend for watchmakers carry forward its fine traditions infused with strong momentum.