Podmínky spolupráce

Abyste mohli o udělení Certifikátu Férová škola požádat, musí Vaše škola:

  • sídlit na území České republiky,

  • poskytovat bezplatně základní vzdělání,

  • být zřízena státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí,

  • mít zájem zvyšovat kvalitu a otevřenost vzdělávání v souladu se Standardy Férové školy.