Zahajujeme projekt "Cesta k Férové školce"

Publikováno 20. 1. 2022 Autor Helena Pravdová

Seznamte se s autoevaluačním nástrojem pro mapování kvality mateřských školek v oblastech podmínek, vztahů, kultury a praxe. Přinášíme vám nástroj, který vám pomůže s autoevaluací vaší mateřské školy a to zejména v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, což je jedna z priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Od února 2022 zahajujeme projekt, který podpoří jednu mateřskou školku ve vyloučené lokalitě. Projekt je realizován v rámci výzvy Platforma pro včasnou péči za finanční záštity Nadace České spořitelny. Velmi si vážíme této spolupráce a těší nás, že podpoříme ty nejmenší děti. Učitelům poskytneme odbornou mentorskou podporu, vedení školy získá autoevaluační nástroj a rodičům nabídneme materiály a podklady pro posílení práce s dítětem a spolupráce s MŠ. Ve spolupráci s MAP III Vyškovsko budeme sdílet výstupy a zkušenosti s ostatními školkami v regionu.

Máme ověřený nástroj pro školky, jehož cílem je reagovat na aktuální témata, která školku trápí metodou GROW. Zaměří se na potřeby pedagogů, rodičů i dětí ve 4 oblastech (podmínky, vztahy, kultura a praxe školky).

Autoevaluační nástroj má za cíl pomoci vedení MŠ v procesu mapování z pohledu vyučujících a s následným přenosem do akčního plánu. Nabízí tedy cestu k vytvoření 1-4 krátkodobých cílů, které se mohou stát součástí interních plánů či
koncepce MŠ.

Nástroj vznikl v rámci expertní skupiny projektu MAP II Tišnov a děkujeme zejména těmto MŠ za spolupráci a realizovanou pilotáž nástroje:
MŠ Nedvědice
MŠ Venkov, svazková
MŠ Svatoslav
MŠ Sluníčko

 

Zpět na přehled článků