David je úspěšný

Publikováno 7. 11. 2013 ZŠ Poběžovice Certifikovaná škola

Zkušenosti: poruchy autistického spektra

perex

David je žákem naší školy od 1. třídy. Na prvním stupni se mu dařilo. Byl úspěšným žákem, který i přes diagnozu PAS – Aspergerův syndrom velice dobře zvládal veškeré nároky kladené učitelem na žáka.

Ke změně však došlo přestupem na 2. stupeň ZŠ. V daném okamžiku začínají žáci naší školy měnit na každou vyučovací hodinu učebnu – učebna Informatiky, učebna Přírodopisu, učebna Výtvarné výchovy,... A to bylo pro Davida neskutečně matoucí. V jedné učebně zapomněl penál, v jiné celou aktovku, na třetí vyučovací hodinu nemohl učebnu vůbec najít. V tomto okamžiku bylo potřeba vyplnit žádost, doložit potřebné přílohy a zažádat Krajský úřad o přidělení asistenta pedagoga.

S ním David velice pookřál, opět se dostavily jeho školní úspěchy, druhostupňoví pedagogové o Davidovi hovořili s pochvalou a oceněním. Díky tomu, že v sobě nemusel „nosit“ starost, jak zvládne přesun do jiné učebny, mohl veškerou svoji energii a svůj potenciál vložit do koncentrace pozornosti při výuce.

Díky doprovodu asistenta pedagoga se David mohl zúčastnit vodáckého kurzu, kde byl skvělým kamarádem pro všechny vodáky. Díky svým speciálním schopnostem a potřebám (jednou z nich je potřeba přesného dodržení času) se vždy včas pokračovalo v plavbě na lodích.

Dnes je David žákem 8. ročníku. Přítomnost asistenta pedagoga je pro něj velice přínosná a důležitá. Spolužáky je asistent pedagoga považován za přirozenou součást kolektivu třídy shodně jako třídní učitel.

Zpět na profil školy