Dobří kamarádi

Publikováno 16. 1. 2014 ZŠ Valašské Meziříčí, Vyhlídka Certifikovaná škola

Zkušenosti: mentální postižení

Na základní školu Vyhlídka ve Valašském Meziříčí v loňském roce nastoupila do 1.ročníku dvě děvčátka-dvojčata.Jedno z děvčat od počátku docházky přes veškerou snahu, pomoc třídní učitelky, výchovné poradkyně, výbornou spolupráci s rodiči  špatně prospívalo, proto na základě domluvy školy a rodičů došlo k dodatečnému odkladu.

Bylo provedeno vyšetření v PPP, které potvrdilo lehké mentální postižení. po odchodu ze školy spolupráce s rodiči pokračovala a dívka se na přání rodičů a hlavně na základě svého přání vrátila na naší školu. Vzdělává se podle přílohy ŠVP pro lehce mentálně postižené žáky. Byla jí přidělena asistentka, která s dívkou pracuje vždy tři hodiny denně. Část práce dělá třída společně, kde se plány rozcházejí, pracuje žákyně individuálně s asistentkou.

Ostatní spolužáci ji přijímají velmi dobře, neodlišují její chování od svého. O přestávkách si společně povídají, hrají. Při jakékoliv činnosti - kdykoliv - se najde ochotný kamarád, který jí poradí a pomůže. Za dobu, kterou se svými kamarády ve škole prožila zvládá psaní písmenek, komunikaci v kolektivu, samoobslužné činnosti,..Ale to hlavní, opravdu se do školy těší.

Rodina velmi oceňuje tuto možnost vzdělávání a se školou úzce spolupracuje.

Zpět na profil školy