Honzíkova cesta

Publikováno 2. 9. 2013 ZŠ Šaratice Certifikovaná škola

Zkušenosti: poruchy autistického spektra

perex

Chlapec byl přijat do naší školy na žádost matky, která se marně snažila o přeřazení dítěte ze speciální školy do kolektivu třídy v ZŠ. Výhodou bylo, že žák bydlí nedaleko naší školy a také jsme mohli  zajistit zkušeného asistenta pedagoga.

Žák k nám nastoupil v loňském roce s těžkou poruchou řeči a značnými rezervami v chování (zdravení, oslovování dospělé osoby atd.). Vyhlídky na jeho začlenění nebyly právě optimistické. Za pomoci asistentky udělal obrovský pokrok nejen ve vědomostech, ale i v sociální rovině tak, že v kolektiu dětí oboustranný vztah dobře funguje. Žádné vážné problémy jsme nezaznamenali.

Zapojení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami proběhlo bez problémů – klima třídy nebylo nijak narušeno. Žák se učí podle individuálního vzdělávacího plánu. Odbornou pomoc asistenta potřebuje a využívá hlavně v českém jazyku, matematice, velmi ho baví práce na počítači.  Chlapci se ve škole líbí a učení ho baví a tomu odpovídá i pokrok žáka.

Nejvíce s námi spolupracovali: Liga lidských práv a Autistická škola Štolcova, Brno.

 

Zpět na profil školy