Karolínka

Publikováno 6. 11. 2013 ZŠ a MŠ Drásov, T. G. Masaryka Certifikovaná škola

Zkušenosti: mentální postižení

Karolínka je patnáctiletá dívka se středně těžkým mentálním postižením (Downův syndrom).

Karolínka je patnáctiletá dívka se středně těžkým mentálním postižením (Downův syndrom).

Už od 1. třídy je  integrována na běžné základní škole.

Poprvé jsem se s ní setkala jako asistentka pedagoga před necelými šesti lety. V lavici mě přivítala usměvavá holčička, která mne po chvíli vzala důvěrně za ruku a hlavu položila na rameno. Tím jako by mi byla dána důvěra k naší budoucí spolupráci.

Vzpomínám si na první úspěchy – udržení rovnováhy při stoji na jedné noze, zatančení mazurky Měla babka čtyři jabka – na to se přijela podívat i babička. Každá nová dovednost v matematice, psaní, čtení, prvouce byla a je spojena s radostí z úspěchu. Učí se hrát na flétnu, dvakrát se zúčastnila školní akademie. Podruhé, ač na pokraji nemoci, přesto vystoupila a zatančila se třídou CHARLESTON v převlečení za babičku. Tam byla vidět snaha vyrovnat se ostatním a nic nezkazit.

 Pokud bych měla Karolínku charakterizovat, pak je to neobyčejná osobnost s velikou schopností empatie, je přirozeně přátelská, milá, tolerantní, má radost, když může udělat radost a pomoci někomu jinému. Dokáže se nadchnout pro určitou věc, raduje se z každé pochvaly. 

Někdy se v případě únavy dovolí na WC. To už vím, že tam nemusíme jít kvůli potřebě tělesné, ale kvůli uvolnění duševnímu. Proto si popovídáme, odpočineme a jdeme zpět. Častým střídáním různých forem práce se snažíme únavě předejít a udržet pozornost. Někdy má sklon k předstírání zdravotních potíží. Jednou výborně předvedla zánět slepého střeva. Nezmátlo ji ani mnou chybně udávané místo bolesti, ani záludné otázky. Prozradilo ji až její pozdější vyprávění o stejných problémech jedné seriálové postavy.  Karolínka se potýká s častou nemocností, někdy chybí až 100 hodin za pololetí. Hlavním důvodem bývají především respirační choroby. V případě těžšího onemocnění ji docházím doučovat domů.

Velmi důležitá pro integraci je vzájemná a velmi těsná spolupráce školy, rodiny a Speciálně-pedagogického centra. Před vstupem do školy ji rodiče důsledně vedli k dodržování nastavených pravidel a uznávání autority dospělých, což bylo a také je velmi důležité pro práci ve škole i pro praktický život. Práce s tímto dítětem vyžaduje časté změny přístupu a metod během každé vyučovací hodiny, stálé opakování a prohlubování znalostí s laskavou důsledností. Sílu a velikost její ctižádostivosti nám dokazuje letos tím, že i když nemá ve svém učebním plánu zařazen anglický jazyk, přesto se doma učí sama s pomocí slovníku anglická slovíčka. Přepisuje si česko-anglickou výslovnost do sešitu. Bezchybně umí pojmenovat domácí zvířata, barvy a napočítat do 10.

Stále se snažíme prohlubovat schopnost samostatnosti. Naším cílem je naučit Kájku především péči o sebe a také dalším dovednostem, které jí dovolí co možná největší nezávislost na ostatních. Integrace je prospěšná Karolínce i jejím zdravým spolužákům v oboustranném vnímání jinakosti a v přístupu k sobě navzájem.

Karolínka je zkrátka naše školní sluníčko.

Zpět na profil školy