Když jsme to zvládli my, zvládnete to také!

Publikováno 22. 10. 2013 ZŠ Mšeno Certifikovaná škola

Zkušenosti: zrakové postižení vývojové poruchy chování

Žák se silnou vadou zraku přešel do naší školy z blízké školy málotřídní.

Žák se silnou vadou zraku přešel do naší školy z blízké školy málotřídní. Jelikož se jednalo o žáka s kombinovanými vadami, dále s AD/HD a navíc vadou zraku, třídní učitelka a další vyučující před nástupem žáka prostudovali dostupnou literaturu. Dále jsme se informovali i na škole, ze které žák přecházel. A jaké byly naše pocity? Obavy, že situaci nezvládneme.

Během šesti let docházky se vyskytly specifické situace. Jednak byly způsobeny AD/HD - agresivní chování, jednak vadou zraku - nutno sehnat elektronickou lupu, veškěré texty zvětšovat, psát do jiných sešitů. Díky spolupráci školy, rodiny a odborných pracovišť jsme situaci zvládali. Problémy byly, ne, že ne. Ale vždy se daly vyřešit. Pro všechny z nás tato situace byla nová, bylo potřeba hledat správnou cestu. Což se podařilo.

Výše popisovaný žák již v munilém školním roce vyšel, a to řádně z devátého ročníku. V současné době studuje v odborném učilišti obor masér. Musím konstatovat, že naše obavy sice byly částečně naplněny. Často přicházely situace a problémy, které pro nás byly nové a poprvé. Ale musím také konstatovat, že nejen přímí vyučující, ale jako sbor, jsme situaci zvládli a chlapce do života připravili podle našich možností.

Dle mého názoru se mu u nás líbilo, chodil sem rád a do školy se občas přijde podívat.

Zpět na profil školy