Motýlek

Publikováno 2. 9. 2013 ZŠ Kanice Certifikovaná škola

Zkušenosti: poruchy autistického spektra

perex

V naší škole je integrováno více žáků. Budu psát o dívce s poruchou autistického spektra. Dívka byla běžně zařazena do třídy bez upozornění rodičů na její problémy, které však začaly vznikat od prvních dní. Rodičům trvalo více než dva roky, než přistoupili na naše přání - vyšetření v PPP. Následně jsme začali řešit její problémy ve spolupráci s odborníky, SPC  a asistencí dívky ve výuce. Rodiče postižení dívky nyní akceptují a dívka v kolektivu dobře prospívá.

Vzhledem k tomu, že kolektiv třídy byl přítomen od začátku začlenění dívky, nedělá jim problémy s ní vycházet. Asistentka je vždy přítomna, aby případné problémy pomohla vyřešit  a nedocházelo k ostrakismu, Potíže se vyskytují u ostatních žáků školy, tam občasné nesrovnalosti řešíme nejčastěji domluvou a stálým vysvětlováním. Ve všech třídách na třídnických hodinách mluvíme o toleranci a spolupráci.

Dívka a nyní i rodiče jsou spokojeni. Její vzdělávací výsledky jsou víc než dobré a její osobnostní rozvoj jde sice pomalu, ale stále kupředu. Je veselá, dobře komunikuje, dokáže se zeptat na věci, kterým nerozumí.

Nejvíce jsme spolupracovali s: PPP Brno a SPC Brno, Štolcova.

 

 

Zpět na profil školy