Poprvé s autistou

Publikováno 17. 10. 2013 ZŠ Staré Křečany Certifikovaná škola

Zkušenosti: poruchy autistického spektra

V naší málotřídní škole vzděláváme žáky s různými postiženími již několik let. V červnu 2014 bude opouštět naši školu sluchově postižený žák, před několika lety jsme měli žákyně a žáka s lehkou mentální retardací, žáci se specifickými poruchami učení nebo chování procházejí naší základní školou běžně. Letošní školní rok jsme přijali chlapce s autismem, byla to pro nás výzva, protože paní učitelka učí společně žáky 1. a 2. ročníku, kde jsou celkem 3 žáci s různými postiženími. Díky vstřícnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje máme pro svou práci dostatečný počet asistentů pedagoga a asistentka pracující s autistickým chlapcem načerpala zkušenosti ze speciální MŠ, kam  v předchozím období docházel. Maminka žáka volila naši školu , přestože není spádová pro jejich bydliště. Věděla , že malý počet žáků ve třídě, asistence pedagoga a jiné výhody nejsou všude samozřejmostí. Navíc zvolila písmo Comenia script, jež bylo další možnou volbou k ulehčení vzdělávání jejího syna. Jsme v počátcích, učitelé i spolužáci se zatím učí, jak s chlapcem vycházet, ale myslíme, že jsme na dobré cestě.

Chlapec je spokojený a kromě pár těžkých chvil, které prožil (a s ním zbytek třídy), když nebyl v soutěži NEJ, se jeho vzdělávání jeví jako bezproblémové.  

Ve škole je chlapec spokojený, občas naráží na drobné nepochopení ze strany dětí, ale trpělivou prací pedagogů, ohleduplností a spolupráce ostatních zaměstnanců je zvládání školy víc než pohodové.

Zpět na profil školy