Všichni pod jednou střechou

Publikováno 30. 3. 2014 ZŠ a MŠ Košařiska Certifikovaná škola

Zkušenosti: poruchy autistického spektra

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Pod jednou střechou a jedním ředitelství jsou zde sloučeny základní škola, základní škola s polským jazykem vyučovacím, mateřská škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím.

Budova školy se nachází v malebném prostředí v podhůří Moravskoslezských Beskyd v obci Košařiska. Její poloha nedaleko silničního tahu ve směru od Třince na Jablunkov umožňuje docházku dětem nejen z Košařisk, ale i z okolních obcí.

Školní vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání jsou strukturovány tak, abychom mohly vzdělávat žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb společně s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (převážně specifické poruchy učení a vady řeči) je realizováno formou individuální integrace jak v mateřské tak i základní škole.

PŘÍBĚHY INDIVIDUÁLNĚ INTEGROVNÝCH ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Eliška

Eliška je 7 letá dívka s poruchou autistického spektra.

V současné době je žákyní 1. ročníku základní školy. Navštěvuje běžnou třídu, do které je individuálně integrována. Je vzdělávána dle individuálního vzdělávacího plánu s podporou asistenta pedagoga.

Elišku známe již od její 3 let. Nejprve navštěvovala naší mateřskou školu, kde byla také vzdělávána dle individuálního vzdělávacího plánu s podporou asistenta pedagoga. Po odkladu povinné školní docházky nastoupila do běžné 1. třídy základní školy a je vzdělávána v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Nemá ráda hluk, křik a změny v organizaci výuky. Díky asistentky pedagoga dokáže bez problémů zvládat tyto nepříznivé jevy života ve škole. V doprovodu maminky se zúčastňuje i aktivit pořádaných mimo školu. Ve třídě má kamarády, je usměvavá a spolužáci se již naučili respektovat její povahové odlišnosti. Patří prostě do rodiny naší školy.

Zpět na profil školy