Zdravá škola – škola pro všechny

Publikováno 12. 11. 2013 ZŠ Vsetín - Luh Certifikovaná škola

Zkušenosti: mentální postižení poruchy autistického spektra vývojové poruchy chování

Naši školu navštěvuje hodně žáků se zdravotním postižením, ať už se jedná o poruchy učení či chování, autistického spektra, lehké mentální postižení aj.

Naši školu navštěvuje hodně žáků se zdravotním postižením, ať už se jedná o poruchy učení či chování, autistického spektra, lehké mentální postižení aj. Snažíme se vytvářet podmínky pro vzdělávání všech žáků bez rozdílu, a proto i školní vzdělávací program má název „Zdravá škola – škola pro všechny“. Někteří žáci nastoupili do školy již s diagnostikovaným postižením a u některých se projevilo v průběhu školní docházky. Tak se to stalo i u jednoho chlapce, u kterého se začalo projevovat velmi „zvláštní“ chování a reakce až ve 3. ročníku. Na spoustu podnětů reagoval plačtivě, opakovaně prováděl různé pohyby, reagoval podrážděně na různé zvuky, začal vydávat hlasité projevy, přestal zvládat činnosti v časových limitech atd. Tato proměna nás všechny a hlavně rodiče velmi trápila. Začali navštěvovat lékaře a hledala se příčina změny stavu.

Konečný verdikt zněl Tourettův syndrom, který se nedá vyléčit, ale člověk se musí naučit s obtížemi vyrovnat a žít s nimi. Na 1. stupni se situace, i když to nebylo jednoduché, zvládat dala. Díky přístupu a taktu paní učitelky se spolužáci naučili chlapce respektovat. Při přechodu na 2. stupeň se chlapcovy obtíže začaly stupňovat. Žáci se musí více stěhovat z učebny do učebny, každou hodinu přichází jiný vyučující. Museli jsme všichni společně hledat nové cesty, jak chlapci usnadnit život, ale na druhou stranu příliš neslevovat. Podařilo se nám zajistit osobní asistentku a dalším významným aspektem bylo navázání spolupráce s Centrem dramatické výchovy Lilie, kam chlapec dochází na dramaterapii.

Tuto aktivitu využívá naše škola i pro jiné třídní kolektivy ke zlepšení sociálního klimatu ve třídě, k vytváření vzájemného respektu. Integrace žáků a vytváření inkluzivního prostředí závisí na přístupu pedagogů, na jejich vzdělávání, hledání nových metod a forem práce, na informovanosti všech zaměstnanců, ale není jen záležitostí samotné školy - je to také spolupráce s jinými odborníky a především s rodiči.

Mgr. Ivana Bednáriková, ZŠ Vsetín, Luh 1544

Zpět na profil školy