ZŠ a MŠ Drásov, T. G. Masaryka

Drásov

Certifikovaná škola Zkušenosti:
mentální postižení

Otevřenost školy

Individualizace přístupu k žákům

Klima školy

Složení tříd

Vztah k ročidům

Základní kola Drásov má ráz menší venkovské školy, rodinného typu. Vlídná atmosféra přispívá k pozitivnímu a bezpečnému klimatu tříd a celé školy. Z hlediska uplatňování inkluzivních principů jde o školu, která hledá svou cestu a díky aktivnímu nasazení vedení školy buduje pozvolna svou kulturu na hodnotách přijetí a otevřenosti. Stejně tak vzájemné vztahy mezi klíčovými aktéry vzdělávání jsou na dobré úrovni a vedení školy usiluje o jejich pozitivní rozvoj.

O škole

Základní škola a Mateřská škola Drásov, T. G. Masaryka je devítiletou školou vybavenou odbornými učebnami, tělocvičnou či knihovnou. Škola poskytuje svým žákům nabídku různorodých volnočasových kroužků.

Škola je zapojena do mnoha projektů, jako například Skutečně zdravá škola, Erasmus +, Rozumíme penězům či Mléko do škol. Pořádá výukové programy proti prevenci společensky patologického chování.

Spolupráce s rodiči je samozřejmostí.

Škola byla oceněna certifikátem Férová škola za integraci žáků do běžné základní školy.

Kontaktní informace

Drásov 167

664 24 Drásov

Dana Veselá

778 527 283

reditelka@zstgmdrasov.cz

http://zstgmdrasov.cz

Příběhy ze školy1

Naše zkušenosti

Karolínka

Karolínka

Karolínka je patnáctiletá dívka se středně těžkým…

Čtěte příběh

Zatím žádné dokumenty.

Videa a fotografie ze školy