ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice

Ivančice

Certifikovaná škola Zkušenosti:
vývojové poruchy chování

Otevřenost školy

Individualizace přístupu k žákům

Klima školy

Složení tříd

Vztah k ročidům


O škole

Základní škola a Mateřská škola Ivančice-Řeznovice je inovativní školou s dlouhou historií. Pracuje neúnavně na svém nepřetržitém zlepšování. Je zapojena do mnoha projektů, které jí v tomto jejím snažení napomáhají.  Jedná se mimo jiné o dlouhodobou spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity nebo projektem Přírodní zahrada. Významné je také udělení mnoha ocenění, jako například certifikát Společnost přátelská rodině od Sítě mateřských center či Férová škola od Ligy lidských práv.

Škola se vyznačuje otevřeným prostředím pro vzdělávání žáků bez ohledu na jejich sociální postavení, fyzické nebo psychické hendikepy či například poruchy učení a chování. Proto byl škole udělen certifikát Férová škola.

Dále se škola vyznačuje tím, že se snaží zlepšovat sebehodnocení a podporuje rozvoj svých žáků (například slovním hodnocením místo pouhého udělení známky). A také žákům poskytuje možnost zájmového vyžití. Spolupráce s rodiči nebo obcí je samozřejmostí.

Kontaktní informace

Řeznovice 88

664 91 Ivančice

Karla Černá

774 511 140

zsreznovice@iol.cz

http://zsreznovice.org

Příběhy ze školy1

Naše zkušenosti

Prvňák, kterého nikdo nechce

Prvňák, kterého nikdo nechce

Do naší málotřídní školy přišly paní psycholožky…

Čtěte příběh

Zatím žádné dokumenty.

Videa a fotografie ze školy