ZŠ Brno, Otevřená

Brno

Certifikovaná škola Zkušenosti:
tělesné postižení vývojové poruchy chování odlišný mateřský jazyk diagnostik. (mimořádné) nadání

Otevřenost školy

Individualizace přístupu k žákům

Klima školy

Složení tříd

Vztah k ročidům


O škole

ZŠ Brno, Otevřená je bezbariérová škola rodinného typu vyučující žáky prvního stupně. Dětem poskytuje kvalitní a pestrou výuku, stejně jako možnost volnočasového vyžití v různých kroužcích. Škola také zařizuje různorodé preventivní programy pro své žáky.

ZŠ Brno, Otevřená se vyznačuje stálou spoluprací s mnoha institucemi a je zapojena do různých projektů (např. Rodiče vítáni, Síť brněnských otevřených škol či Asociace aktivních škol). Spolupráce s rodiči je samozřejmostí.

Díky integraci žáků se zdravotním hendikepem, cizím mateřským jazykem, stejně jako s poruchami učení či chování škola získala v roce 2012 certifikát Férová škola od Ligy lidských práv. Základní škola také aktivně vyhledává nadané žáky a v případě potřeby napomáhá s výběrem navazující základní školy, popř. víceletého gymnázia.

Kontaktní informace

Otevřená 20a

641 00 Brno

Jiří Koláček

511 110 953

kolacek.jiri@zszebetin.cz

http://zszebetin.cz

Příběhy ze školy1

Naše zkušenosti

Náš Ondra

Náš Ondra

V červnu roku 2011 přišla za vedením školy…

Čtěte příběh

Zatím žádné dokumenty.

Videa a fotografie ze školy

Zobrazit další