ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka

Most

Certifikovaná škola Zkušenosti:
tělesné postižení sluchové postižení poruchy autistického spektra sociální znevýhodnění

Otevřenost školy

Individualizace přístupu k žákům

Klima školy

Složení tříd

Vztah k ročidům


O škole

Základní škola Zdeňka Štěpánka je inovativní školou s rozsáhlým areálem, odborně vybavenými učebnami i sportovišti, která přizpůsobila svým žákům i pro volnočasové aktivity. Díky integraci žáků s mentálním postižením, vývojovými vadami, sociálním znevýhodněním či žáků s cizím mateřským jazykem si škola zaslouží velké uznání.

Škola úzce spolupracuje s rodiči, stejně jako s různými organizacemi. Je rovněž zapojena do mnoha projektů (jako například do projektů Zelená škola či Rodiče vítáni).

Školní družina je cvičnou pro průběžnou pedagogickou praxi Střední pedagogické školy v Mostě.

Kontaktní informace

Zdeňka Štěpánka 2912

434 01 Most

Hana Šlachtová

417 639 245

hana.slachtova@zs10.cz

http://zs10.cz

Příběhy ze školy1

Naše zkušenosti

Integrace žáků na naší škole

Integrace žáků na naší škole

Na naší škole se snažíme integrovat žáky s…

Čtěte příběh

Zatím žádné dokumenty.

Videa a fotografie ze školy