ZŠ Šaratice

Šaratice

Certifikovaná škola Zkušenosti:
poruchy autistického spektra

Otevřenost školy

Individualizace přístupu k žákům

Klima školy

Složení tříd

Vztah k ročidům


O škole

Škola se snaží být otevřenou institucí, která je vnímána svým okolím pozitivně a buduje ve svých žácích pocit sounáležitosti. Učitel a žák se v ní setkávají na společné cestě při zdolávání nesnadných úkolů, kde jeden respektuje druhého a učitel je vlídnou autoritou. Žáci mají v průběhu vzdělávání dostatek příležitostí prožít uznání a úspěšnost a tím získávat sebejistotu. Pocit sounáležitosti ke škole upevňují dobře připravené významné akce, jako např. netradiční zápis do první třídy, školní ples, předvánoční výstava ručně zdobených perníčků apod.

Kontaktní informace

Náves 96

683 52 Šaratice

Eliška Sokolovská

zs_saratice@volny.cz

http://zssaratice.cz

Příběhy ze školy1

Naše zkušenosti

Honzíkova cesta

Honzíkova cesta

Chlapec byl přijat do naší školy na žádost matky,…

Čtěte příběh

Zatím žádné dokumenty.

Videa a fotografie ze školy