Cesta k Férové školce II.

Publikováno 16. 2. 2023 Autor Helena Pravdová

Pilotní projekt pro podporu MŠ v regionu Vyškovsko, Olomouc a Praha 12

Jedná se o pilotáž spolupráce mateřských škol v regionu Vyškovsko, Olomouc, Chrudim a Praha 12 s jednou klíčovou osobou, koordinátorem podpory pro MŠ po celý rok 2023.

Konkrétně koordinátor podpory může nabídnout:

 

  • propojení škol v regionu i momo něj navzájem (pravidelné online setkávání)

  • realizací akcí za účelem vzájemného sdílení (např. představení programu Začít spolu, Dobrý začátek)

  • zjišťování potřeb a hledání cest k jejich řešení (využití Manažerského autoevaluačního nástroje)

  • odborné vzdělávání a profesní růst (např. možnost využít supervize a mentoringu včetně webinářů s experty)

  • prevenci syndromu vyhoření

 

Navazujeme na již zmapované potřeby MŠ v regionu Vyškovsko v rámci projektu MAP Vyškovsko, který je ve svém třetím projektovém období, kdy nelze naplnit vzdělávací potřeby pedagogů. Výpadek může pro rok 2023 náš projekt pokrýt. Projekty se tedy navzájem doplňují a spolupracují.

Naším cílem je ověřit dlouhodobý požadavek mateřských škol a to individuální péče a koordinace stojící mimo základní školství. Z minulostí víme o několika příkladech špatné praxe, kdy se klíčové problémy ve vzdělávání řešili pouze na úrovni základních škol a opomenulo se předškolní vzdělávání (např. investice do vzdělávání v době pandemie covid19). V případě vzniku tzv. Středního článku školství se také diskutuje péče spíše o základní školy, nikoliv paralelní péče                    o předškolní a školní vzdělávání. Například funkce dvou klíčových koordinátorů – zvlášť pro mateřské a pro základní školy.

Našim cílem je ověřit fungování této klíčové osoby pouze pro mateřské školy. Pilotáž bude probíhat celý rok 2023 a máme v plánu:

  • celkem čtyři setkání pro mateřské školy, kde bude poskytnuto odborné vzdělávání zdarma
  • jedno osobní setkání, které propojíme s projektem MAP III Vyškovsko
  • předání nového Manažerského nástroje pro řešení problémů v rozvoji školy. 

 

Nástroj je pozitivně hodnocen také Českou školní inspekcí, jakožto jeden z autoevaluačních nástrojů, které může mateřská škola využít a předložit při šetření ČŠI.

Konečným produktem našeho projektu bude metodika, která popíše, jak efektivně komunikovat s mateřskými školami v regionu. Pomoci jim v profesním růstu i nabídce řešení každodenního provozu školy. Metodika předpokládá potvrzení efektivnosti vzniku samostatné pozice koordinátora podpory pro mateřské školy. Metodiku předáme realizátorům pilotního projektu Středního článku školství, platformě Partnerství 2030 s cílem prosadit vznik samostatné funkce koordinátora pro předškolní vzdělávání.

Projekt Férová školka - Koordinátor pro předškolní vzdělávání vznikl za finanční podpory Nadace České spořitelny a spolupráce s Platformou pro včasnou péči.

Kontakt na koordinátorku projektu:  Helena Pravdová helena.pravdova@ferovaskola.cz

 

 

Zpět na přehled článků