Jak je to s tím IVP?

Publikováno 9. 5. 2019 Autor Lea Mentlíková

V rámci své spolupráce s rodičovskou veřejností i se školami se poměrně často setkávám s rozporem při tvorbě Individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Mohu uvést například jednu klientku, která měla syna s poruchou autistického spektra. Její příběh by se mohl hodit i dalším rodičům.


 ivpJejí syn potřeboval velmi výrazný individuální přístup ve škole, který měl být zachycen také v IVP, kontaktovala poradnu (PPP) a aktivně vytvářela s pracovnicí PPP doporučení pro tvorbu IVP, která byla následně na základní škole ve spolupráci s maminou žáka přetvořena v konkrétní plán.


Tímto příkladem chci podpořit rodičovskou veřejnost v aktivním přístupu při vytváření IVP. Pokud bereme rodiče za největší experty na své dítě, musíme je v rámci vytváření IVP vtáhnout do co nejužší spolupráce.


Co však hovoří legislativa?

Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro vzdělávání žáka, který vypracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti rodiče. Kvalitní a včasné (do 1 měsíce od žádosti rodiče) vypracování je odpovědností školy, nutná je však zároveň spolupráce s rodiči i poradenským zařízení. Po vypracování IVP rodič podepisuje seznámení se s dokumentem, informovaný souhlas se vzděláváním podle IVP zpravidla poskytuje již spolu s doporučením od školského poradenského zařízení.


Pravdou je, že IVP navrhuje školní poradenské zařízení (například PPP) a vytváří jej pedagog ve škole ve spolupráci s rodiči. Do školy sice putuje doporučení, ale už ne plán. Ten musí vytvořit ve škole a participace PPP spočívá v tom, že navrhuje, co by tam mělo být (v doporučení). Jednou ročně škola ve spolupráci s PPP pak IVP vyhodnocuje a případně koriguje.


 zs deblin ferova školaŠkoly, které jsou velmi inspirativní v oblasti rovných příležitostí, individualizace a diferenciace výuky i zpracování IVP jsou například ZŠ Morkovice či  ZŠ Deblín. Druhá jmenovaná ZŠ také získala a opětovně obhájila certifikát Férová škola.


Tápete jako pedagogové, jak na zpracování IVP? V tomto dokumentu naleznete základní shrnutí a odkazy, včetně webináře, jak na to.

                                                                                                                                                                                                         

Autorka textu: Katarína Krahulová
 

Zpět na přehled článků