Nevíte si rady s inkluzí? Obraťte se na centrum podpory ve vašem kraji

Publikováno 1. 7. 2018 Autor Lea Mentlíková

Nastavení individuálního vzdělávacího plánu, integraci žáka – cizince nebo například nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona, to jsou jen některé z problémů, které pomáhají řešit Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Centra fungují na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání a vznikla v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

inkluze centrum podpory férová školaV každém Centru je v konzultačních hodinách pedagogům, rodičům i dalším zájemcům k dispozici krajský metodV každém Centru je v konzultačních hodinách pedagogům, rodičům i dalším zájemcům k dispozici krajský metodik. Poskytuje poradenství v oblasti legislativy, vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání nebo třeba profesní či vzdělávací podpory pracovníků škol.

V centrech podpory je možné:   

 • zjistit, jaká zařízení, organizace a další subjekty poskytují ve vašem kraji expertní služby např. v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální nebo sociální pedagogiky, psychologie nebo dalšího vzdělávání,

 • získat informace, jak zlepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště, 

 • najít metodickou podporu pro konkrétní oblasti spojené s inkluzí ve škole,     

 • načerpat inspiraci, jakou formu profesní podpory zvolit pro vedení školy a jednotlivé pedagogy, kde najít kvalitní kouče a mentory nebo jaké další vzdělávání zvolit pro svůj pedagogický sbor, 

 • dozvědět se, které školy procházejí v kraji v rámci projektu profesní a vzdělávací podporou v oblasti inkluzivního vzdělávání.

 

Jednotlivá centra jsou společně provázána a krajští metodici kromě přímé pomoci v rámci své specializace mohou zprostředkovat poradenství v celé řadě dalších oblastí:

 • legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření

 • speciální a sociální pedagogika

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

 • vzdělávání dětí/žáků nadaných, s odlišným mateřským jazykem

z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami

 • primární prevence rizikového chování

 • etopedie, psychopedie, vývojová psychologie a logopedie

 • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy

 • management školy a další

 

Informační semináře – zkušenosti a doporučení lidí z praxe

V krajích běží také informační semináře pro rodiče, pedagogy i veřejnou správu, jejichž cílem je šířit ověřené a objektivní informace i povědomí o tom, co se v souvislosti s inkluzí ve školách změnilo a jak vše funguje v praxi.

Kontakty na centra podpory a přehled informačních seminářů naleznete na webu www.inkluzevpraxi.cz. Jsou zde i uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory s odborníky nebo příklady dobré praxe. Podívat se můžete také na školy zapojené do projektu, které čerpají vzdělávací a profesní podporu. Pokud rádi diskutujete a sdílíte informace na sociálních sítích, přihlaste se do stejnojmenné facebookové skupiny.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, je spolufinancován EU.ik. Poskytuje poradenství v oblasti legislativy, vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání nebo třeba profesní či vzdělávací podpory pracovníků škol.

Zpět na přehled článků