Výzkumná zpráva_Ověření efektivity Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování ve školní praxi

Publikováno 26. 10. 2020 Autor Helena Pravdová

Ověření efektivity Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování ve školní praxi – linie dětí a linie učitelů Výstup projektu Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616.

Výzkumná zpráva vznikla jako výstup projektu: Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu, reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616 financovaný MŠMT a OPVVV, v rámci aktivity KA3: Výzkumně pilotní projekt s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na ZŠ.

KE STAŽENÍ ZDE

Cílem projektu bylo vytvořit síť 13 center kolegiální podpory v oblasti rozvoje sociálních kompetencí žáků s potřebou podpůrných opatření formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE). V každém kraji ČR (mimo Prahu) byla vytipována jedna základní škola, která vzdělává vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a má chuť sdílet zkušeností s realizací společného vzdělávání s ostatními. Tato centra měly zvyšovat svou kvalitu a šířit dobrou praxi formou (a) vyškolení části pedagogického sboru v metodě FIE; (b) realizací volnočasových aktivit pro žáky; (c) vzájemného sdílení zkušeností; (d) pravidelných setkání pro školy ze svého okolí. Projekt by realizovaný v délce 3 let (od 1. září 2017 do 31.7.2020).

Příjemcem projektu byla Liga lidských práv a partnerem projektu byla organizace Charlie Karlín z.ú., metodickou podporu poskytli Jitka Pešková a Ondřej Věnek Vysopal. Školení pedagogů a odbornou supervizi realizovalo Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina ATC pod vedením ředitelky PaeDr. Evy Váňové.

Kolektiv autorek:

Mgr. Silvia Zaťková

Mgr. Katarína Slezáková

Mgr. Bc. Markéta Francová

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

Mgr. Helena Pravdová

Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D.

 

Zpět na přehled článků