Webinář ~ Feuerstein ve školní lavici, aneb učíme žáky přemýšlet.

Publikováno 26. 10. 2020 Autor Helena Pravdová

10 příspěvků o metodě FIE. Zkušenosti 7 škol se zaváděním metody do praxe a vlivu na práci žáků i samotných pedagogů. O metodě se více dozvíte v příspěvku PaedDr. Evy Váňové z ATC metod prof.R.Feuersteina.

Tříletý projekt pod názvem Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu realizovala Liga lidkých práv a metodickým partnerem byla organizace Charlie Karlín, školení zajistilo  Autorizovaného tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina   Vytvořila se síť 13 center kolegiální podpory v oblasti rozvoje sociálních kompetencí dětí s potřebou podpůrných opatření formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V každém kraji se vytipovala jedna základní škola, která vzdělává sociálně znevýhodněné žáky a má chuť sdílet zkušenosti s realizací společného vzdělávání s ostatními. Pro tento webinář jsme geograficky zvolili 7 škol, které se vám postupně představí se svými příspěvky a zodpoví na otázky: Co přineslo FIE naší škole? Co přineslo FIE pedagogoům a dětem? Co přináší spolupráce s ostatními školami z projektu? Jaký byl přínos centra kolegiální podpory a samotného projektu? Součástí webináře je i příspěvek doktorky Evy Vánové, ředitelky ATC metod prof. R.Feuersteina.

Webinář vznikl v rámci projektu: Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu, CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616. Financovaný díky MŠMT a z fondů EU OPVVV.

Odkaz na webinář zde

Seznam příspěvků:

 

Zpět na přehled článků