Vzdělávání žáků ze třetích zemí

Publikováno 13. 2. 2014 ZŠ Jáchymov, Marie Curie-Sklodowské Certifikovaná škola

Zkušenosti: odlišný mateřský jazyk

Přestože v našem kraji stále roste počet osob přicházejících z třetích zemí, až v tomto školním roce jsme se dostali do kontaktu s žáky této skupiny. V současné době máme na škole dva žáky z čistě vietnamských rodin – ve 2. a ve 4. ročníku. Stupeň ja

Přestože v našem kraji stále roste počet osob přicházejících z třetích zemí, až v tomto školním roce jsme se dostali do kontaktu s žáky této skupiny. V současné době máme na škole dva žáky z čistě vietnamských rodin – ve 2. a ve 4. ročníku. Stupeň jazykových kompetencí u obou žáků byl při jejich příchodu na nízké až velmi nízké úrovni.

Vzhledem ke skutečnosti, že příslušný rozvojový program zaměřený na tyto žáky byl vyhlášen až pro rok 2014, byli jmenovaní zařazeni do reedukačních a doučovacích aktivit, které byly realizovány v rámci RP na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání se soc. znevýhodněním na rok 2013 a individuální péči jim začala věnovat asistentka pedagoga v rámci projektu školy realizovaného z RP Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013. Poslední jmenovaný RP kontinuálně pokračuje i v roce 2014 – tím je péče zajištěna na celý rok 2014.

Paralelně s tím byl na konci rokupodán projekt do RP Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí. Žádost byla MŠMT v těchto dnech podpořena. Stupeň jazykových kompetencí obou žáků se výrazně zvýšil a při zachování kombinace získaných zdrojů je škola schopna „postarat se“ i o žáky této skupiny velmi kvalitně. Vzhledem k demografickým trendům můžeme v příštích letech počítat s větším počtem dětí, které k nám budou z této cílové skupiny přicházet.

Zpět na profil školy