ZŠ Jáchymov, Marie Curie-Sklodowské

Jáchymov

Certifikovaná škola Zkušenosti:
mentální postižení narušená komunikační schopnost poruchy autistického spektra sociální znevýhodnění odlišný mateřský jazyk

Otevřenost školy

Individualizace přístupu k žákům

Klima školy

Složení tříd

Vztah k ročidům

Škola v Jáchymově je výjimečná hned v několika oblastech. Daří se jí propojovat všechny žáky a budovat v nich sounáležitost se školou. Sociálně znevýhodněným rodinám a jejich dětem pomáhá překonávat vyloučení z oblasti vzdělání i trhu práce. Snaží se žákům poskytnout kvalitní vzdělávací zázemí založené na špičkovém vybavení a individuálním přístupu.

O škole

Škola se řídí mottem, že by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem – škola tohoto tisíciletí se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté  roli – musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního  poznávání nejen dětí, ale i dospělých v produktivním i poproduktivním věku. Nová škola by se měla stát i místem pro realizaci širokého spektra zájmových aktivit, které odvedou děti z ulic a přirozenou cestou je vrátí tam, kde budou naplňovány jejich  představy o smysluplném trávení volného času.

Kontaktní informace

Husova 992

362 51 Jáchymov

Drahuše Nováková

608 163 301

novakova@zsjachymov.cz

http://www.zsjachymov.cz/

Příběhy ze školy2

Naše zkušenosti

Vzdělávání žáků ze třetích zemí

Vzdělávání žáků ze třetích zemí

Přestože v našem kraji stále roste počet osob…

Čtěte příběh
Zkušenosti naší školy

Zkušenosti naší školy

Žák s poruchou autistického spektra V loňském…

Čtěte příběh

Dyslalie

Příručka je „rychlou a přehlednou pomocí“ pro učitele, AP a vychovatele. Najdete v ní něco málo vždy potřebné teorie, návody na gymnastiku mluvidel, jednoduché návody na vyvození hlásek. Dále pak tabulku vývoje artikulace.

Rozvíjení komunikačních schopností ve všech jazykových rovinách

Výborný pomocník pro učitele a AP na 1. stupni ZŚ. Obsahuje velké množství osvědčených her jak pro třídní kolektiv, tak pro práci ve skupině. Hry se dají aplikovat do všech předmětů.

Pravidla hodnocení žáků

Návodný materiál pro ředitele škol, kteří chtějí jít cestou pozitivního hodnocení žáků. Výborný pomocník pro všechny, kdo se rozhodnou přistoupit ke slovnímu hodnocení a sebehodnocení žáků.

Videa a fotografie ze školy